Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt badawczy dra Macieja Stępki oraz dr Agaty Mazurkiewicz w konkursie SocietyNow!- Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim

Projekt badawczy autorstwa dra Macieja Stępki z Instytutu Europeistyki oraz dr Agaty Mazurkiewicz z Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych został zakwalifikowany do realizacji w ramach konkursu #1 SocietyNow!- Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Celem projektu o tytule „Rezyliencja (resilience) jako paradygmat bezpieczeństwa w czasach pandemii COVID-19. Przypadek Rzeczypospolitej Polskiej” jest rozpoczęcie dyskusji i zarysowanie obszaru dla niezbędnych pogłębionych badań na temat odporności wspólnotowej, umiejętności antycypacyjnych i adaptacyjnych polskiego państwa i społeczeństwa w czasach i w następstwie kryzysów takich jak pandemia COVID-19. W tym kontekście projekt skupia się na krytycznej analizie działalności państwa, identyfikując przykłady najbardziej wyraźnych braków rezyliencji, jak i oddolnych i odgórnych metod jej stymulacji.
logo