Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Seminarium na temat Zbrodni w Lasach Piaśnickich zorganizowane w ramach projektu „Piaśnica – kultura miejsca”

2 marca odbyło się kolejne seminarium na temat Zbrodni w Lasach Piaśnickich zorganizowane przez Fundację Sedlaka w ramach projektu „Piaśnica – kultura miejsca”. Partnerami seminarium byli: Instytut Pamięci Narodowej, Koło Naukowe Europeistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, dr hab. Kinga Anna Gajda z Instytutu Studiów Europejskich Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Wykład dr hab. Monika Tomkiewicz był poświęcony zagadnieniu ścigania i karania zbrodni nazistowskich w polskim i niemieckim porządku prawnym na przykładzie Zbrodni w Lasach Piaśnickich.

Większość sprawców zbrodni niemieckich popełnionych na Pomorzu nie została po wojnie odnaleziona i sprawiedliwie osądzona. Śledztwa prowadzone od końcówki lat sześćdziesiątych przez Okręgową Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich w Gdańsku były zawieszone w latach siedemdziesiątych, z powodu niemożności przesłuchania świadków i osób podejrzanych zamieszkujących na Zachodzie, gdzie trudno było wówczas dotrzeć. Śledztwa te podejmowane były z zawieszenia po powstaniu Instytutu Pamięci Narodowej w 2000 r. W gdańskiej Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu od 2011 r. toczy się śledztwo w sprawie zbrodni w Lasach Piaśnickich. Po zakończeniu wojny na terenie Polski przeprowadzono kilka procesów karnych w których na ławie oskarżonych zasiedli sprawcy kierowniczy zbrodni popełnionych na Pomorzu, a wśród nich były Gauleiter Gdańska Albert Forster, którego Najwyższy Trybunał Narodowy skazał w 1948 r. na karę śmierci i SS-Gruppenführer Richard Hildebrandt, w latach 1939-1943 Wyższy Dowódca SS i Policji w Okręgu Gdańsk-Prusy Zachodnie skazany na karę śmierci przez sąd polski w Bydgoszczy w marcu 1951 r. W latach sześćdziesiątych na terenie RFN i NRD prokuratury niemieckie wszczynały sprawy o zbrodnie nazistowskie, które najczęściej kończyły się jednak umorzeniem z powodu niewystarczającej ilości dowodów lub braku możliwości odszukania bezpośrednich sprawców. Zarówno o Zbrodni Pomorskiej 1939 roku, jak i o Zbrodni w Lasach Piaśnickich mówimy, że jest to zbrodnia nie ukarana.

Zdjęcie on line