Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Reservations to the Istanbul Convention and the Role of GREVIO: A Call for New Approach – nowy artykuł pracownika naszego Instytutu

Informujemy, że w czasopiśmie „Human Rights Law Review” ukazał się artykuł dr. Wojciecha Burka.

Autor: Wojciech Burek

Tytuł publikacji:

  • Reservations to the Istanbul Convention and the Role of GREVIO: A Call for New Approach

Nazwa czasopisma: Human Rights Law Review

Nazwa wydawnictwa: Oxford University Press

Miejsce i data wydania: 23.11.2022, vol. 22, nr 4

Ilość stron: 18

Numer ISSN: 1461-7781, EISSN: 1744-1021

DOI: https://doi.org/10.1093/hrlr/ngac030

Impact Factor: 1.150

Ilość punktów: 140

Inne: publikacja w otwartym dostępie

Słowa kluczowe:

  • w języku angielskim: Reservations to human rights treaties, interpretative declarations, Istanbul Convention, GREVIO, human rights treaty monitoring bodies
  • w języku polskim: zastrzeżenia do traktatów praw człowieka, deklaracje interpretacyjne, Konwencja Stambulska, GREVIO, organy monitorujące traktaty praw człowieka

Opis publikacji:

The question of whether the monitoring bodies have competence concerning reservations is at the centre of the discussion of reservations to human rights treaties that has occupied many international legal scholars over the last few decades. The Istanbul Convention’s treaty monitoring body, GREVIO, is the only human rights treaty monitoring body with a direct competence concerning reservations. However, as practice to date shows, it does not make much use of this power. This is a big disappointment considering all the efforts of other bodies in the past and the doctrinal positions of various scholars. The main aims of this article are threefold to: present GREVIO’s practice to date concerning reservations, provide a brief historical overview of how other human rights treaty bodies have approached their role concerning reservations, and finally, attempt to explain why GREVIO has abandoned a more proactive position on reservations.

niebieska okładka czasopisma, na górze na granatowym tle napis oxford