Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usługi cateringowej w ramach projektu Razem poprzez kulturę. Integracja mniejszości narodowych w Krakowie. Wytyczne dla instytucji kultury na poziomie miejskim

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usługi cateringowej w ramach projektu Razem poprzez kulturę. Integracja mniejszości narodowych w Krakowie. Wytyczne dla instytucji kultury na poziomie miejskim[1]

 

Zamawiający:

Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków,

NIP: 675-000-22-36,

REGON: 000001270

 

Nazwa jednostki wykonującej zadanie:

Wydział Stosunków Międzynarodowych i Politycznych (WSMiP) UJ

 

Opis przedmiotu zamówienia i zakres tematyczny zajęć:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe przygotowanie materiału fotograficznego i video z debaty, która odbędzie się 20 czerwca br. w budynku WSMiP UJ oraz jego upowszechnienie, na które złożą się następujące działania/produkty:

  • rejestracja konferencji oraz przygotowanie spotu podsumowującego konferencję i jej rezultaty - koszty powinny zawierać obraz z dwóch mobilnych kamer przez dwóch współpracujących operatorów; rejestracja dźwięku; wynajem sprzętu filmowego i dźwiękowego
    a także postprodukcję: nagranie lektora, podłożenie muzyki wraz
    z licencją)
  • obsługa fotograficzna (dniówka fotografika wraz ze sprzętem oraz obróbka i przygotowanie do zdjęć do formatu publikacji)
  • upowszechnienie ww. materiału filmowego i fotograficzne
    w internecie (posty, relacja dostępna na YouTube oraz instytucji uczestniczących w debacie)
  • przygotowanie spójnego, graficznego konceptu dla całego projektu (opracowanie graficzne)

 

Potencjalni oferenci przygotowują:

oferowaną cenę brutto (cena musi zawierać wszelkie koszty)

 

Termin i sposób złożenia oferty:

Oferty (oryginał lub w formie scan-pdf z podpisem Oferenta) można przesyłać na maila: kinga.gajda@uj.edu.pl lub zostawić na portierni WSMiP UJ do dnia 28 kwietnia br.

 

Osoba do kontaktu w sprawie oferty:

Kinga Anna Gajda, mail: kinga.gajda@uj.edu.pl

 

Szczegółowe warunki usługi będą uzgadniane z Wykonawcą na bieżąco.

 

Kryteria wyboru oferty: najniższa cena (cena brutto)

O wyniku rekrutacji zostanie poinformowana wyłoniona firma/osoba drogą mailową.

 

Warunki płatności: Zapłata za wykonanie usługi nastąpi po przyjęciu przez Zamawiającego potwierdzenia wykonania usługi na podstawie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego, w terminie 14 dni od dnia wystawienia, przelewem na rachunek bankowy wskazany w dokumencie i umowie.


[1] Projekt jest finansowany z Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Pliki do pobrania
pdf
Zapytanie ofertowe