Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ważne informacje dla studentów przygotowujących się do obrony

Przed obroną pracy należy złożyć w sekretariacie Instytutu Europeistyki następujące dokumenty:


1. Indeks z wybitymi pieczątkami z bibliotek oraz uzupełnioną kartą egzaminacyjną

2. Jeden egzemplarz pracy w twardej oprawie, wcześniej zarchiwizowany za pomocą systemu APD (szczegółowe informacje o archiwizacji znajdują się w zamieszczonym poniżej załączniku oraz na stronie http://www.archiwum.uj.edu.pl/zarzadzenie-39). Dodatkowe dwa egzemplarze (dla promotora i recenzenta pracy) można również złożyć w sekretariacie.

3. Zdjęcia do dyplomu (5 sztuk – jeśli wnioskuje się o odpis w języku angielskim, 4 sztuki – dyplom tylko w wersji polskiej) o wymiarach 4,5 x 6,5 cm

4. Potwierdzenie wniesienia opłaty za dyplom (100,00 zł . z wersja anglojęzyczną, 60,00 zł – tylko wersja polska dyplomu) – po numer konta do wpłaty za dyplom należy zgłosić się wcześniej do sekretariatu

Wszystkie dokumenty należy złożyć w sekretariacie nie później niż 7 dni roboczych przed planowanym terminem obrony.

*Po obronie należy dodatkowo wypełnić w sekretariacie formularz do Biura Karier UJ

 

ARCHIWIZACJA - szczegóły:

Archiwizacja prac dyplomowych

Data opublikowania: 08.05.2012
Osoba publikująca: Katarzyna Damek