Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Trwa nabór na studia podyplomowe: „Miasto
i miejskość. Jak współtworzyć dobre miasto"

 

Absolwent studiów podyplomowych dysponować będzie unikatową wiedzą na temat współczesnego miasta z zakresu problemów społecznych i kulturowych. Istotnym innowacyjnym aspektem studiów jest rozbudowany moduł poświęcony nabywaniu praktycznych umiejętności z zakresu: partycypacji społecznej i konsultacji społecznych, negocjowania konfliktów społecznych, zarządzania dziedzictwem i promocją miasta oraz animacją kultury i sztuki miejskiej. Dodatkowo uczestnicy studiów zdobędą podstawowy warsztat pojęciowy z zakresu zagadnień urbanistycznych oraz kwestii związanych z planowaniem miasta, umożliwiający im pełniejsze zrozumienie problematyki miejskiej.

 

Adresaci studiów:

  • Liderzy miejskich społeczności lokalnych: samorządowcy, aktywiści organizacji pozarządowych, pracownicy urzędów miast i miejskich instytucji kultury.
  • Osoby zawodowo związane z  miastem i miejskością: urbaniści, architekci, dziennikarze, pracownicy socjalni.
  • Studia otwarte są także wszystkich tych, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę o współczesnym mieście i włączać się aktywnie w jego współtworzenie.

 

Informacje na temat studiów dostępne są na stronie: www.studiamiejskie.wsmip.uj.edu.pl. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: studiamiejskie@uj.edu.pl.