Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20201203

Zaproszenie na konferencje pt.: "Ewolucja, emancypacja, europeizacja kultury w procesach integracyjnych. Perspektywa interdyscyplinarna"

Data: 03.12.2020 - 04.12.2020
Czas rozpoczęcia: 09:30
Miejsce: Instytut Europeistyki UJ, Kraków
Organizator: Instytut Europeistyki UJ, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Zielonogórski
Kontakt: dr Aleksandra Matykiewicz, aleksandra.1.matykiewicz@uj.edu.pl

loga organizatorów konferencji Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawki, Uniwersytet Zielonogórski

 

Współczesne procesy integracyjne w kulturze przybrały dojrzałą formę. Dziś nie dyskutujemy o tym, czy kultura może/powinna odgrywać rolę w budowaniu zjednoczonej Europy, gdyż rolę tę odgrywa, a przemysły kultury przyczyniają się do wzrostu gospodarczego UE. Dziś warto przemyśleć efekty procesów integracyjnych i kulturowych. Kulturę rozumiemy tu jako transformację dyscyplin artystycznych, dziedzictwa kulturowego, dorobku literackiego Europejczyków, konceptu ochrony instytucji kultury i promocji organizacji pozarządowych działających w sektorze kultury, dyplomacji kulturalnej oraz sumę działań indywidualnych artystów. W kontekście integracji europejskiej rodzi się pytanie o kulturowe finalité politique, czyli stadium rozwojowe, jakie osiągnęła europejska kultura u progu lat dwudziestych XXI w. w wyniku przekształceń polityczno-społecznych. W tym sensie proponowana konferencja ma charakter retrospektywny i ewaluacyjny.

 

Konferencja jest skierowana do badaczy procesów polityczno-społecznych o charakterze europejskim, reprezentujących różne dyscypliny naukowe.

 

Termin składania abstraktów: 31 sierpień 2020

Opłata konferencyjna: 400 zł.

Abstrakty oraz informacja o konferencji: dr Aleksandra Matykiewicz, aleksandra.1.matykiewicz@uj.edu.pl

 

Dodatkowe informacje na temat konferencji.

Zaprszamy do udziału!