Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Składanie aplikacji do międzynarodowego programu magisterskiego double degree na kierunku Studia europejskie we współpracy z Uniwersytetem w Padwie

Uprzejmie informujemy, że do dnia 16 września 2022 r. na adres mailowy Pani mgr Doroty Krętkowskiej (dorota.kretkowska@uj.edu.pl) można przesyłać aplikacje do międzynarodowego programu magisterskiego Double Degree na kierunku Studia europejskie, realizowanego przez Instytut Studiów Europejskich UJ we współpracy z Corso di laurea in European and global studies w Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali Uniwersytetu w Padwie.

Aplikacje powinny zawierać:

  1. krótkie CV w języku angielskim
  2. list motywacyjny do podjęcia studiów w ramach programu Double Degree w języku angielskim
  3. kopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z wyszczególnieniem średniej ze studiów
  4. certyfikat poświadczający znajomość języka angielskiego (przynajmniej na poziomie B2) 4) zdjęcie paszportowe

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 26 września 2022 r. za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

Przed rozmową kwalifikacyjną kandydat/ka musi być zakwalifikowany/a na studia europejskie II stopnia w ISE UJ i dokonać na nie wpisu zgodnie z obowiązującym procedurami i terminami.     

Pozdrawiam serdecznie,

Dr hab. Joanna Sondel-Cedarmas, prof. UJ                         
koordynator programu