Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

News & Events

Web Content Display Web Content Display

Employment Offer Research Assistant for the POPREBEL Horizon2020 project

Employment Offer

Research Assistant for the POPREBEL Horizon2020 project

(Part-time) - 4 positions

Jagiellonian University in Krakow, Institute of European Studies

 

The Institute of European Studies of the Jagiellonian University in Krakow, Poland takes part in the exciting project in the framework of the Horizon2020 Research and Innovation Actions,  “Populist rebellion against modernity in 21st-century Eastern Europe: neo-traditionalism and neo-feudalism” (POPREBEL). The consortium of six universities from Central, Eastern and Southern Europe is coordinated by prof. Jan Kubik and the University College London. The consortium members are our long-lasting partners in the region: Charles University in Prague, Corvinus University in Budapest, University of Belgrade and University of Tartu. The Scientist-in-Charge of the POPREBEL team at Jagiellonian University is prof. dr hab. Zdzisław Mach. The aim of this interdisciplinary project is to focus on explaining and contextualising the recent rise of populism in Central and Eastern Europe (CEE) from a variety of perspectives: social, cultural, political and economic ones. The Jagiellonian University team of researchers is looking for four Research Assistants to take part in the project.

 

The position

The Research Assistant is supposed to support academics leading their research in the POPREBEL project, working part-time (50% of a full-time position, c. 78 hours per month) on the assigned tasks. The Research Assistant will be hired on the position of asystent naukowy (without any didactic duties) at the Jagiellonian University in Krakow, on a regular contract (umowa o pracę), according to local pay grade. It is a limited-time contract for 24 months. The start of the position: 1st October 2019.

 

Duties & Responsibilities

 1. Undertake research in different POPREBEL Work Packages under supervision of academics that are members of the Krakow POPREBEL team.
 2. Gather, process and analyse qualitative and quantitative data.
 3. Attend meetings with research supervisors, Work Package leaders and other members of the team.
 4. Prepare progress reports, research reports, transcripts, and similar documents, as required.
 5. Undertake any other relevant duties as directed by the Scientist-in-Charge.

 

Person Specification

 

 1. A very good undergraduate and postgraduate (Master’s) degree, preferably in social sciences.
 2. Previous research experience in a relevant field is welcome.
 3. Highly proficient English language skills.
 4. Preferably – native or near native speaker of Polish.
 5. Other languages: one Research Assistant is required to know at least one of the languages of the region (Hungarian / Czech / Slovak).
 6. Excellent organisational skills, attention to detail and the ability to meet deadlines.
 7. Excellent team player.

 

How to apply

 

Application must be must submitted by email to the Scientist-in-Charge, prof. dr hab. Zdzisław Mach, at: zdzislaw.mach@uj.edu.pl with the information "POPREBEL Research Assistant Application" in the subject field.

 

The application must include:

 1. A cover letter
 2. A Curriculum Vitae (educational qualifications, language skills and any additional academic achievements). Please make sure to add a clause that allows the Jagiellonian University to process your personal data in the process of recruitment: "I agree that my personal data will be processed by the Jagiellonian University in Krakow in order to recruit for the position I am applying for." or "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko."
 3. Proof of Advanced-level English
 4. Scan of the MA diploma (or final transcript, if the diploma has not yet been awarded).

 

Applications close on 20 May 2019 and interviews are anticipated to be held in early June 2019 (possibly over Skype).

 

Successful candidates may be offered to undertake additional academic and administrative duties at the Institute of European Studies outside of the POPREBEL project, subject to remuneration from different funds.

 

Further Information

 

For more information about the post, please contact:

 

Dr Agnieszka Sadecka, Local Project Coordinator

agnieszka.sadecka@uj.edu.pl 

 

Prof. Zdzislaw Mach, Scientist in Charge

zdzislaw.mach@uj.edu.pl

 

 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

dla kandydata do pracy

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony­  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.
 2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych www.iod.uj.edu.pl, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, pokój nr 31. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663 12 25.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 4. przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu powyżej
  w ramach wykonania  obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO w związku z ustawą – Kodeks pracy;
 5. przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu powyżej na podstawie wyrażonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgodą jest Pani /Pana wyraźne działanie w postaci przesłania Administratorowi CV. Zgoda na przetwarzania  danych osobowych dotyczy danych, które dobrowolnie Pan/Pani przekazuje w ramach złożonego CV, a które nie wynikają z ustawy – Kodeks pracy.
  1. Obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych wynika z przepisów prawa (dotyczy danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Poddanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)  jest dobrowolne.
  2. Jeśli Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Uniwersytet Jagielloński w ramach usługi Office 365, mogą być  one przekazywane do państw trzecich (USA) na podstawie zawartej umowy powierzenia wraz z klauzulami oraz gwarancją wdrożenia przez Microsoft dokumentu zwanego „Tarczą Prywatności”.
  3. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji. W przypadku nie zawarcia
   z Panią/Panem umowy  po zakończeniu procesu rekrutacji zostaną usunięte.
  4. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – na warunkach i zasadach określonych w RODO.
  5. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: zdzislaw.mach@uj.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Instytut Europeistyki UJ, ul. Romana Ingardena 3, 30-060 Kraków;

lub wycofać osobiście stawiając się w Instytucie Europeistyki UJ.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.
 2.  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Download files
docx
POPREBEL Research Assistant job offer