Web Content Display Web Content Display

News & Events

Web Content Display Web Content Display

Nowa publikacja prof. Tkaczyńskiego
i dra Świstaka

Projekty europejskie. Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych,
Jan Wiktor Tkaczyński, Marek Świstak, Elżbieta Sztorc, Warszawa 2011

Autorzy krok po kroku prowadzą Czytelnika po meandrach związanych z przygotowaniem i realizacją projektów europejskich. Analizują poszczególne obszary, począwszy od etapu wstępnego czyli przygotowania projektu aż do jego rozliczenia, kontroli i audytu. W publikacji omówiono metodologię przygotowania projektu zgodnie z metodą zarządzania cyklem projektu, zawarto wskazówki jak przygotować wniosek o dofinansowanie, biznesplan, studium wykonalności, czy dokonać oceny oddziaływania projektu na środowisko. W książce wyjaśniono także niejednoznaczne zasady dotyczące pomocy publicznej w realizacji projektów europejskich.

 

Książka przybliża tematykę projektów europejskich udzielając odpowiedzi na następujące pytania:

  • Jak uniknąć dyskwalifikacji projektu z możliwości otrzymania dofinansowania?
  • Jak wygląda praktyczne przygotowanie poszczególnych elementów składowych projektów europejskich?
  • Jak stosować środki odwoławcze od negatywnego wyniku oceny projektu?
  • W jaki sposób uniknąć niedoszacowania lub przeszacowania budżetu projektu?
  • Jak należy przygotować projekt aby uniknąć problemów na etapie jego wdrażania?
  • Jak należy wdrażać projekty europejskie aby nie zwracać dofinansowania?

 

Do pobrania - spis treści oraz fragment książki:

Spis treści

Fragment książki

Published Date: 22.02.2012
Published by: Katarzyna Damek