Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Badania

Web Content Display Web Content Display

Ongoing research projects - click to see more

Kierownik UJ: prof. dr hab. Zdzisław Mach

Projekt badawczy Horizon2020 Research and Innovation Actions: „EU3D. EU Differentiation, Dominance and Democracy” („EU3D: Zróżnicowana integracja, dominacja i demokracja”), koordynowany przez ARENA Center for European Studies, Oslo University (Norwegia).

Źródło finansowania: Projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach Programu Horizon2020 Research and Innovation Action: Societal Challenges. Europe in a changing world – Inclusive, innovative and reflective societies.

Projekt „EU3D. EU Differentiation, Dominance and Democracy” koncentruje się na analizie przyszłości Unii Europejskiej z perspektywy zróżnicowanej integracji. Wyzwania ostatnich lat, przed którymi stanęła Unia Europejska, zainicjowały debatę o tym, czy państwa członkowskie powinny i chcą kontynuować wysiłki integracyjne z tą samą intensywnością. Zróżnicowana integracja, stanowiąca rdzeń architektury instytucjonalnej UE, nabiera nowego znaczenia w świetle debaty na temat wyjścia z UE Wielkiej Brytanii i innych działań na rzecz redukowania udziału czy wyłączania z pewnych obszarów integracji niektórych państw członkowskich. Te wyzwania dotyczą kierunku integracji europejskiej, kwestii jej funkcjonowania i jej demokratycznej legitymizacji. W odpowiedzi na wyzwania stojące przed integracją europejską projekt będzie się koncentrował na analizie, czy i w jaki sposób zróżnicowana integracja jest konieczna, sprzyjająca dalszemu rozwojowi UE, zrównoważona oraz akceptowalna z punktu widzenia wypełniania standardów demokratycznych. W projekcie współpracować będą badacze z instytucji akademickich i wiodących europejskich think tanków (Uniwersytet w Oslo, Breugel, Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP) z Grecji, Uniwersytet Komeński w Bratysławie, Uniwersytet Jagielloński, LUISS School of Governance w Rzymie, Uniwersytet w Kopenhadze, Uniwersytet w Konstancji, Science Po Grenoble i Uniwersytet Oksfordzki). Projekt rozpocznie się wiosną 2019 roku i potrwa cztery lata. Kierownikiem zespołu badawczego na UJ jest prof. dr hab. Zdzisław Mach, zaś składa się z badaczy z Instytutu Europeistyki (dr Magdalena Góra, dr Joanna Orzechowska-Wacławska, dr Natasza Styczyńska, dr Karolina Czerska-Shaw, dr Przemysław Tacik i dr Marcin Zubek), a także Instytutu Socjologii (dr Marta Warat i dr Katarzyna Zielińska).

Reference number: 822419-EU3D-H2020-SC6-GOVERNANCE-2018-2019-2020/H2020-SC6-GOVERNANCE-2018

Project coordinator at JU: dr Marcin Zubek

A substantial amount of policy and legislation adopted by the European Union (EU) has an impact on or needs to be implemented at the regional level. However, these are mostly agreed between the European Commission, the European Parliament, and national governments. What is the role of the parties concerned, the regional political actors? Are they just onlookers or co-designers of European politics?

The REGIOPARL project systematically pursues these questions, in particular through interventions in regional parliaments and assemblies. The aim of REGIOPARL is to open the view to the diversity of actors and ways of regional European policy and to contribute to a better understanding of their instruments, possibilities, and limits. Special attention will be paid to regional parliaments and assemblies and their current and potential contribution to a lively and citizen-centred European democracy. The JU is part of this research consortium together with the European Democracy Lab think tank, University Donau-Krems, University of Tübingen and the WZB Berlin Social Science Centre.

Head of the project at JU: Prof. dr hab. Zdzisław Mach

The REACTIK project aims to broaden the field of European integration studies by incorporating the domain of European Cultural Diplomacy (ECD) and European Culture Policy (ECP). The project will develop an inter-regional, collaborative academic space to enhance the study of European cultural diplomacy. The project consortium coordinated by the Bezalel Academy of Arts and Design (Israel) includes partners from various countries and continents: Ben-Gurion University of Negev (Israel), University of Copenhagen (Denmark), Jawaharlal Nehru University (India), Waseda University (Japan), University of Canterbury (New Zealand). Among the members of the Institute’s team are prof. Zdzisław Mach, dr Magdalena Góra, dr Agnieszka Sadecka, dr Natasza Styczyńska and dr Marcin Zubek.

Head of the project at JU: Prof. dr hab. Zdzisław Mach

Projekt badawczy Horizon2020 Research and Innovation Actions: POPREBEL - Populist rebellion against modernity in 21st-century Eastern Europe: neo-traditionalism and neofeudalism” (Populistyczny bunt przeciwko nowoczesności w Europie Wschodniej XXI wieku: neo-tradycjonalizm i neo-feudalizm), koordynowany przez University College London (UK).

Źródło finansowania: Projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach Programu Horizon2020 Research and Innovation Actions H2020-SC6-GOVERNANCE-2018-2019-2020 (GOVERNANCE FOR THE FUTURE).

Projekt ma na celu badanie zjawiska rosnącego populizmu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej z perspektywy społecznej, politycznej, kulturowej i ekonomicznej. Konsorcjum skupia badaczy z Wielkiej Brytanii oraz z wiodących uczelni Europy Środkowo-Wschodniej (oprócz Uniwersytetu Jagiellońskiego są to: Uniwersytet Corvinusa w Budapeszcie, Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet w Belgradzie oraz Uniwersytet w Tartu), od wielu lat współpracujących ze sobą w ramach realizacji wspólnego programu studiów magisterskich IMESS, a od 2018 roku prowadzących wspólnie program dla doktorantów, także finansowany z funduszy Horyzontu2020. Zespół badaczy z Instytutu Europeistyki UJ pod kierownictwem prof. dr hab. Zdzisława Macha prowadzić będzie badania socjologiczne, kulturowe, antropologiczne i polityczne zarówno w Polsce, jak i w innych krajach regionu. Projekt będzie trwał trzy lata (2019-2021). Kierownikiem zespołu badawczego jest prof. Zdzisław Mach, a w skład zespołu wchodzą: dr Krzysztof Kowalski, dr Joanna Orzechowska-Wacławska, dr Łucja Piekarska-Duraj, dr Agnieszka Sadecka i dr Natasza Styczyńska.

Reference number: 822682-POPREBEL-H2020-SC6-GOVERNANCE-2018-2019-2020/H2020-SC6-GOVERNANCE-2018

Network brings together international and interdisciplinary expertise to work on several geographical and topical issue areas. It is a unique network, as we are able to bring together expertise on the United States, Brazil, Russia, India, China, South Africa and the European Union, while at the same time we will focus on the areas of trade, sustainable development, migration, counter-terrorism and human rights. We are extremely happy and honored to work together with you in the course of the next three years.

 • EUCROSS network – consists of several universities from Europe and beyond:
 • KU Leuven University (Belgium) - coordinator
 • Chinese University of Hong Kong (China)
 • Queen Mary University of London (UK)
 • University of Florida, Gainesville (USA)
 • Deutsches Institut für Entwicklungspolitik, Bonn (Germany)
 • Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law, Lund (Sweden)
 • Uniwersytet Jagiellonski, Krakow (Poland)
 • O.P. Jindal Global University, Haryana (India)
 • Institute of World Economy, Moscow (Russia)
 • Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Allegre (Brazil)
 • American University, Washington D.C. (USA)

Network will run from 2017-2020

Kierownik UJ: prof. dr hab. Zdzisław Mach

Horizon2020, Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network: FATIGUE - Delayed Transformational Fatigue in Central and Eastern Europe: Responding to the Rise of Illiberalism/Populism - European Training Network - Konsorcyjne studia doktoranckie z partnerami z Wielkiej Brytanii (University College London - koordynator projektu), Czech (Uniwersytet Karola w Pradze), Estonii (Uniwersytet w Tartu), Serbii (Uniwersytet w Belgradzie) oraz Węgier (Uniwersytet Corvinus w Budapeszcie)

Źródło finansowania: Projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach Programu Horizon2020 (Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks)

Projekt zakłada badanie aktualnego zjawiska jakim są wzrastające w siłę ruchy populistyczne i nieliberalne w Europie Środkowo-Wschodniej. Autorzy projektu tłumaczą to zjawisko pojęciem "delayed transformational fatigue", czyli wzrastającym obecnie rozczarowaniem społeczeństw regionu efektami reform wczesnego okresu transformacji. Za błędy te obwiniane są elity, przeciw którym buntują się te części społeczeństwa, które doświadczają wykluczenia społecznego i kulturowego, braku poczucia bezpieczeństwa na rynku pracy, a także są ofiarami nierówności ekonomicznych. Projekt zakłada prowadzenie interdyscyplinarnych badań i podjęcie studiów doktoranckich przez 15 młodych naukowców. Będą oni prowadzić badania w dwóch wybranych uczelniach zaangażowanych w projekt oraz podejmą staż w organizacji partnerskiej. Dzięki temu doktoranci pogłębią swą wiedzę teoretyczną i empiryczną, zdobędą kompetencje międzykulturowe, oraz będą mieli możliwość poszerzenia swojej sieci kontaktów zawodowych. 

Reference number: 765224-FATIGUE-H2020-MSCA-ITN-2017

Kierownik projektu: prof. dr hab. Zdzisław Mach

Czas trwania: 2016 –  2020

Źródło finansowania: Projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach Programu Horizon2020 (Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks)

Celem projektu jest zbadanie kryzysu legitymizacji jaki widoczny jest w Unii Europejskiej. Zespół zbudowany z 15 młodych badaczy przy wsparciu doświadczonych naukowców oraz ekspertów będzie badać jak demokracja, władza, prawo, ekonomia oraz świadomość społeczna wpływają na siebie oraz determinują sposób w jaki legitymizowany jest obecnie porządek politycznych w Europie. Interdyscyplinarne badania prowadzone będą w dziewięciu ośrodkach akademickich, a zatrudnieni w projekcie doktoranci odbędą staże w organizacjach pozarządowych, mediach i firmach specjalizujących się w kwestiach europejskich. Projekt potrwa 4 lata, a jego koordynatorem jest Centrum Studiów Europejskich przy Uniwersytecie w Oslo.

Reference number: 722581-PLATO-H2020-MSCA-ITN-2016/H2020-MSCA-ITN-2016

Kierownik projektu: prof. dr hab. Zdzisław Mach

koordynator: dr Krzysztof Kowalski

Czas trwania: wrzesień 2013 - 2018 

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

Celem projektu jest opisanie i zrozumienie europeizacji pamięci i konstruowania dziedzictwa europejskiego, które przebiegają w szwedzkim i polskim kontekście na poziomie narodowym, regionalnym i lokalnym. Przedmiotem refleksji będą procesy dokonujące się odgórnie (top-down) i oddolnie (bottom-up). Pomysł badań nad europeizacją pamięci i konstruowaniem dziedzictwa narodowego w Polsce i Szwecji powstał w związku z uczestnictwem prof. Macha oraz jego współpracowników w sieci COST (Akcja IS 1203, tytuł "In search of transcultural memory in Europe"), której koordynatorem jest prof. Barbara Tornquist-Plewa (Lund University) pełniąca w niniejszym projekcie funkcję wiodącego partnera zagranicznego.

Kierownik projektu: prof. dr hab. Zdzisław Mach

Czas trwania: 2016 –  2020

Źródło finansowania: Projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach Programu Horizon2020 (Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks)

Celem projektu jest zbadanie kryzysu legitymizacji jaki widoczny jest w Unii Europejskiej. Zespół zbudowany z 15 młodych badaczy przy wsparciu doświadczonych naukowców oraz ekspertów będzie badać jak demokracja, władza, prawo, ekonomia oraz świadomość społeczna wpływają na siebie oraz determinują sposób w jaki legitymizowany jest obecnie porządek politycznych w Europie. Interdyscyplinarne badania prowadzone będą w dziewięciu ośrodkach akademickich, a zatrudnieni w projekcie doktoranci odbędą staże w organizacjach pozarządowych, mediach i firmach specjalizujących się w kwestiach europejskich. Projekt potrwa 4 lata, a jego koordynatorem jest Centrum Studiów Europejskich przy Uniwersytecie w Oslo.

Reference number: 722581-PLATO-H2020-MSCA-ITN-2016/H2020-MSCA-ITN-2016