Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Students

Navigation Navigation

Web Content Display Web Content Display

KN Europeistyki UJ

Zarząd Koła Naukowego Europeistyki UJ na rok akademicki 2020/2021:

 

Przewodnicząca – Sylwia Cabaj

Wiceprzewodnicząca – Joanna Kuźniar

Skarbnik - Wiktoria Szyfner

 

Opiekun Naukowy Koła - dr hab. Kinga Gajda

 

Opis Koła:

Koło Naukowe Europeistyki (w skrócie KNE) działa przy Instytucie Studiów Europejskich UJ. Na naszą działalność składają się cztery filary: nauka, mobilność, akcje dobroczynne oraz promocja.

Nauka & mobilność:

KNE organizuje spotkania tematyczne, seminaria naukowe oraz debaty eksperckie. Członkowie naszego Koła uczestniczą także w roli prelegentów w ogólnopolskich konferencjach.. Na liście znanych europejskich miast odwiedzonych w ostatnich latach znajdują się: Budapeszt, Florencja, Bolonia, Praga, Bruksela oraz Lwów. Poprzez nawiązywanie współpracy studenci zrzeszeni w naszym Kole otrzymują możliwość odbycia wizyt studyjnych. Dotychczas odwiedziliśmy: Konsulat Generalny USA w Krakowie, Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu, Instytut Polski w Budapeszcie, College of Europe Natolin Campus w Warszawie, European University Institute oraz redakcję New Eastern Europe. Co więcej zorganizowaliśmy spotkanie z Ambasadorem Karier Unii Europejskiej! W ramach aktywności naukowej członkowie Koła uczestniczyli w spotkaniach z byłymi prezydentami Polski oraz Ukrainy, a także w spotkaniu z Młodzieżowym Delegatem RP do ONZ.

Akcje dobroczynne:

By mieć realny wpływ na lokalne środowisko popieramy akcje dobroczynne. Przykładami zaangażowania członków KNE w sprawy społeczne są: zbiórka darów na rzecz azylantów schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz promowanie honorowego krwiodawstwa.

Działalność promocyjna:

Chcemy być bliżej Was - studentów UJ! Uczestniczymy w wydarzeniach promocyjnych takich jak Dzień Otwarty UJ, Targi Kół Naukowych, Dzień Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uj czy Festiwal Nauki i Sztuki, podczas których chętnie opowiadamy o naszej działalności oraz prowadzimy quizy i loterie fantowe.

Masz pytanie? Napisz do nas: kn.europeistyki.uj@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/kneuj/

 

Photogallery