Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

mgr Małgorzata Fijał

mgr Małgorzata Fijał

Biografia

mgr Małgorzata Fijał jest doktorantką Wydziałowych Kulturoznawczych Studiów Doktoranckich na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2015-2017 uczestniczyła w magisterskim programie double degree realizowanym przez Instytut Europeistyki UJ oraz Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali Uniwersytetu w Padwie, otrzymując dyplom magistra europeistyki UJ oraz dyplom dottore magistrale in Studi europei UNIPD. Posiada także kwalifikacje w zakresie języka i kultury Włoch uzyskane na Università per Stranieri di Perugia. Jest sześciokrotną stypendystką programów Erasmus i Erasmus+ (studia i praktyki)​. Posiada doświadczenie w pracy w przedstawicielstwach dyplomatyczno-konsularnych zdobyte w Ambasadzie RP przy Stolicy Apostolskiej oraz Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Rzymie. W 2018 r. uczestniczyła w międzynarodowej wymianie kulturowej w USA, gdzie pracowała w jednym z ośrodków kolonijnych.

Jej badania naukowe koncentrują się na kulturze i polityce Włoch współczesnych ze szczególnym uwzględnieniem kwestii tożsamościowych. W obszarze jej zainteresowań naukowych znajdują się również region basenu Morza Śródziemnego oraz współczesne ruchy populistyczne. Przygotowuje rozprawę doktorską w Zakładzie Polityki i Kultury Krajów Śródziemnomorskich Instytutu Studiów Europejskich UJ pod kierunkiem dr hab. Joanny Sondel-Cedarmas, prof.UJ pt. „Padania. Od źródeł idei do próby stworzenia nowego narodu w północnych Włoszech”.

Projekty badawcze:

  • 2020-2021: kierownik „mini grantu” dla doktorantów pt. „Padania, czyli próba stworzenia nowego narodu” finansowany ze subwencji Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ przeznaczonej na działalność badawczą
  • 2019-2021: wykonawca w międzynarodowym grancie pt. "Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach post-totalitarnych. Refleksje po 15 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej” realizowanego w ramach programu Europa dla Obywateli (Pamięć o przeszłości Europy). Numer 609162-CITIZ-1-2019-1-PL-CITIZ-REMEM https://shareeu.europeistyka.uj.edu.pl
  • 2018-2021: wykonawca w międzynarodowym grancie pt. „Europejskie miasta w procesie kształtowania i przekazywania europejskiego dziedzictwa kulturowego. Międzynarodowy program kształcenia dla studentów I i II stopnia” realizowanego w ramach projektu Erasmus+ (Partnerstwo Strategiczne). Numer 2018-1-PL-01-KA203-050963 https://heritage.europeistyka.uj.edu.pl

Stypendia zagraniczne:

2018/2019 – roczne stypendium Erasmus+ na Università degli Studi di Roma Tre (Włochy)

2016/2017 – roczne stypendium Erasmus+ na  Università degli Studi di Padova (Włochy)

VII-IX 2016 – stypendium Erasmus+ Praktyki na Università degli Studi di Bari (Włochy)

VII-VIII 2015 – stypendium Erasmus+ Praktyki (Palermo, Włochy)

2013/2014 – roczne stypendium Erasmus na Università per Stranieri di Perugia (Włochy)

Prowadzone w ISE zajęcia dydaktyczne:

Państwa Basenu M. Śródziemnego: społeczeństwa, polityka, gospodarka

Region Morza Śródziemnego w polityce UE

Członkostwo:

Od 2020 r. jest przedstawicielem doktorantów w Radzie Instytutu Studiów Europejskich UJ

Od 2019 r. jest członkiem Canadian Association for Italian Studies

Opiekun naukowy: dr hab. Joanna Sondel-Cedarmas, prof. UJ

Publikacje oraz wystąpienia konferencyjne: profil Academia.edu: https://jagiellonian.academia.edu/MałgorzataMariaFijał

e-mail: malgorzata.fijal@doctoral.uj.edu.pl
profil ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4267-1908
profil LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/fijalmalgorzata/