Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pierwsze spotkanie w ramach polsko-niemiecko-czeskiego projektu "Biografia, (narodowe) narracje pamięci i miejsca historyczne"

13 lutego br. odbyło się pierwsze, wprowadzające spotkanie online w ramach polsko- niemiecko-czeskiego projektu zatytułowanego Biographie, (Nationale) Erinnerungsnarrative und Historischer Ort (Biografia, (narodowe) narracje pamięci i miejsca historyczne) realizowanego przez Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży, Universität Dresden, Technická univerzita v Liberci (Katedra historie) oraz Instytut Studiów Europejskich. Projekt obejmuje trzy jednotygodniowe seminaria w Oświęcimiu/Krakowie, Libercu oraz Dreźnie i ma na celu rozwijanie międzynarodowego dialogu wśród młodych ludzi z trzech sąsiadujących krajów w duchu pojednania i pracy na rzecz pokoju, a także ich krytycznego myślenia w odniesieniu do historiografii i polityki historycznej. Uczestnicy pracując w grupach narodowych i międzynarodowych skupią się na trzech zagadnieniach: biografiach, narracjach narodowych oraz miejscach pamięci. Studenci reprezentujący Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych (głównie z Instytut Studiów Europejskich, a także Instytutu Rosji i Europy Wschodniej) mają za zadanie zanalizowanie narodowej narracji dotyczącej  „wyzwolicieli KL Auschwitz”. Kolejny etap projektu odbędzie się w marcu w Oświęcimiu. 

W ramienia ISE koordynatorką projektu jest dr hab. Kinga Anna Gajda. 

Projekt finansowany jest ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. 

zrzut ekranu ze spotkania online z twarzami uczestników