Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty szkoleniowe zakończone - kliknij element z listy aby rozwinąć

Kierownik projektu: dr Natasza Styczyńska

Realizowany ze środków Jean ERASMUS + Camacity Building Projects.

Koordynator Modułu: dr Natasza Styczyńska

Czas trwania projektu: 2017-2020

Celem projektu jest budowa curriculum studiów magisterskich w zakresie studiów europejskich na uniwersytetach w Azji (indie i Chiny). Koordynatorem projektu jest Uniwersytet Sofijski, a partnerami projektu są: Uniwersytet Jagielloński, University of Catania (Włochy), O.P. Jindal Global University (Indie), Symbiosis International University (Indie), Guangdong University (Chiny), Beijing Foreign Studies University (Chiny), The Languages Company (Wielka Brytania) oraz Universite de Versailles St-Quentin-en-Yvelines (Francja).

Więcej o przedsięwzięciu można znaleźć na stronie http://eurasiaproject.eu/

Kierownik projektu: prof. dr hab. Zdzisław Mach

Koordynator: dr Wojciech Burek

Źródło finansowania: Komisja Europejska / Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Kierownik projektu: prof. dr hab. Zdzisław Mach

Koordynator: dr Wojciech Burek

Źródło finansowania: Komisja Europejska / Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Grant szkoleniowy – opracowanie całości koncepcji szkoleń, programu i podręcznika dla uczestników szkoleń w zakresie reformy instytucjonalnej w Unii Europejskiej. Tematyka szkoleń dotyczyła zmian w procesie decyzyjnym w instytucjach europejskich, wynikających z wejścia w życie Traktatu z Lizbony oraz koordynacji polskiej polityki europejskiej i polskiej Prezydencji w Radzie UE.

Kierownik projektu: dr Jolanta Ambrosewicz-Jacobs

Koordynator: mgr Anna Motyczka

Czas trwania: 2005

Źródło finansowania: British Council, Kraków

"Wielokulturowa Europa – wyzwania, zagrożenia i szanse dla Polski w XXI wieku" to projekt edukacyjny w formie warsztatów, które odbyły się podczas kilku weekendów letniego semestru 2005 roku, to inicjatywa skierowana nie tylko do studentów, ale i do nauczycieli, pracowników organizacji pozarządowych, młodych liderów, a także pracowników administracji publicznej, podejmujących w swojej pracy problematykę edukacji. Tematyka warsztatów ogniskowała się wokół rasizmu, ksenofobii, islamofobii, antysemityzmu, nietolerancji i dyskryminacji. Stanowi odzwierciedlenie problemów z jakimi mają do czynienia współczesne państwa, zróżnicowane pod względem etnicznym, kulturowym i religijnym.

Kierownik projektu: mgr Elżbieta Mach

Czas trwania: 2000 - 2003

Źródło finansowania: Komisja Europejska

Grant badawczo-szkoleniowy poświecony porównaniu istniejących i wprowadzeniu nowych metod opracowywania programów nauczania dla dzieci pracowników migrujących w Europie.

Kierownik projektu: prof. dr hab. Zdzisław Mach

Czas trwania: 1998 - 2000

Źródło finansowania: Komisja Europejska

Grant szkoleniowy poświęcony doskonaleniu kwalifikacji reprezentantów samorządów lokalnych i regionalnych Małopolski we zakresie pozyskiwania i wykorzystania środków finansowych i programów pomocowych Unii Europejskiej na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego.

Kierownik projektu: prof. dr hab. Zdzisław Mach

Czas trwania: 1998 - 2000

Źródło finansowania: Komisja Europejska

Grant szkoleniowy poświęcony metodologii wprowadzania systemu ECTS do programów studiów w na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.