Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty szkoleniowe zakończone - kliknij element z listy aby rozwinąć

Unia Europejska w szkole Projekt szkoleniowy dotyczący zapewnienia zaplecza merytorycznego szkoleń dla nauczycieli w regionach (GCI-PG-A-PL-COMM-01 oraz GCI-PG-B-PL-COMM-015)

Kierownik projektu: prof. dr hab. Zdzisław Mach

Koordynator: dr Wojciech Burek

Źródło finansowania: Komisja Europejska / Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Odkryj Unię Europejską na nowo Projekt dotyczący zapewnienia kompleksowej merytorycznej obsługi szkoleń dla mediów regionalnych i lokalnych oraz środowisk pozarządowych na terenie całego kraju (GCI-PG-A-PL-COMM-01 oraz GCI-PG-B-PL-COMM-09)

Kierownik projektu: prof. dr hab. Zdzisław Mach

Koordynator: dr Wojciech Burek

Źródło finansowania: Komisja Europejska / Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Grant szkoleniowy – opracowanie całości koncepcji szkoleń, programu i podręcznika dla uczestników szkoleń w zakresie reformy instytucjonalnej w Unii Europejskiej. Tematyka szkoleń dotyczyła zmian w procesie decyzyjnym w instytucjach europejskich, wynikających z wejścia w życie Traktatu z Lizbony oraz koordynacji polskiej polityki europejskiej i polskiej Prezydencji w Radzie UE.

Wielokulturowa Europa

Kierownik projektu: dr Jolanta Ambrosewicz-Jacobs

Koordynator: mgr Anna Motyczka

Czas trwania: 2005

Źródło finansowania: British Council, Kraków

"Wielokulturowa Europa – wyzwania, zagrożenia i szanse dla Polski w XXI wieku" to projekt edukacyjny w formie warsztatów, które odbyły się podczas kilku weekendów letniego semestru 2005 roku, to inicjatywa skierowana nie tylko do studentów, ale i do nauczycieli, pracowników organizacji pozarządowych, młodych liderów, a także pracowników administracji publicznej, podejmujących w swojej pracy problematykę edukacji. Tematyka warsztatów ogniskowała się wokół rasizmu, ksenofobii, islamofobii, antysemityzmu, nietolerancji i dyskryminacji. Stanowi odzwierciedlenie problemów z jakimi mają do czynienia współczesne państwa, zróżnicowane pod względem etnicznym, kulturowym i religijnym.

European Curriculum for Children of Migrant Workers (Socrates – Comenius Programme87271-CP-1-PL-COMENIUS-C2)

Kierownik projektu: mgr Elżbieta Mach

Czas trwania: 2000 - 2003

Źródło finansowania: Komisja Europejska

Grant badawczo-szkoleniowy poświecony porównaniu istniejących i wprowadzeniu nowych metod opracowywania programów nauczania dla dzieci pracowników migrujących w Europie.

EU Laws and Standards: A European Framework for the Functioning of Local and Regional Administration in the Kraków Region (Tempus-Phare JEP 13 367 – 98)

Kierownik projektu: prof. dr hab. Zdzisław Mach

Czas trwania: 1998 - 2000

Źródło finansowania: Komisja Europejska

Grant szkoleniowy poświęcony doskonaleniu kwalifikacji reprezentantów samorządów lokalnych i regionalnych Małopolski we zakresie pozyskiwania i wykorzystania środków finansowych i programów pomocowych Unii Europejskiej na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego.

ECTS at Faculties of Philosophy and Social Sciences (Tempus-Phare JEP 13 253 – 98)

Kierownik projektu: prof. dr hab. Zdzisław Mach

Czas trwania: 1998 - 2000

Źródło finansowania: Komisja Europejska

Grant szkoleniowy poświęcony metodologii wprowadzania systemu ECTS do programów studiów w na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.