Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Asystent naukowy/Doktorant

mgr Francesco Melito

mgr Francesco Melito

Dane kontaktowe

stanowisko: asystent naukowy/doktorant

Dyżur: pokój 605.

Doktorant w Instytucie Studiów Europejskich, naukowiec na wczesnym etapie kariery. Pracujący w projekcie badawczym Komisji Europejskiej ‘‘Delayed Transformational Fatigue in Central and Eastern Europe: Responding to the Rise of Illiberalism/Populism (FATIGUE)’’. Studiował politologię i stosunki międzynarodowe na uniwersytecie Roma Tre w Rzymie oraz studia europejskie i międzynarodowe na Uniwersytecie w Trydencie i Metropolitan University Prague, które ukończył w 2017 roku. Jego badania naukowe dotyczą poststrukturalistycznej teorii dyskursu i jego zastosowania w kontekście Europy Środkowej i Wschodniej, Planowana dysertacja doktorska odejmuje tematykę dyskursu neo-tradycyjnego w Polsce, skupiając się na jego potencjale hegemonicznym.

Francesco Melito CV

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

F. Melito, Finding the roots of neo-traditionalist populism in Poland: ‘Cultural displacement’ and European integration. “New Perspectives” 2020, s. 1-22.

Fatigue, Delayed Transformational Fatigue in Central and Eastern Europe: Responding to the Rise of Illiberalism/Populism, Komisja Europejska, Horyzont 2020, 2018-2021. Członek zespołu badawczego.