Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badania

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Euro-Facta

Euro-Facta

Celem czasopisma jest propagowanie ciekawych prac badawczych młodych pracowników naukowych, którzy podejmują problematykę europejską. Chodzi z jednej strony o przedstawienie problematyki europejskiej poprzez szerokie spektrum tematyczne, zaczynając od problemow historycznych i politycznych, a kończąc na społecznych i kulturowych, z drugiej zaś o postawienie sobie pytania o źródło i podstawę myślenia europejskiego. Te dwie perspektywy zbiegają się razem w konkretnym doświadczeniu.

Nazwa niniejszego czasopisma - „Euro-Facta" - zawiera w sobie dwa ważne słowa: Euro i Facta. Ten drugi człon należy interpretować w nawiązaniu do języka łacińskiego i znaczenia tego słowa jako „wydarzenia", „zdarzenia". Zamiarem redaktorów jest promocja prac, które przedstawiają wydarzenia i analizy dotyczące Europy. Wydaje się, że szerokie znaczenie tego słowa otwiera możliwości badania nowych przestrzeni życia społecznego, które dotychczas pozostawały poza refleksją naukową.

Liczba punktów na liście B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 4 pkt.

Strona internetowa czasopisma:
www.akademicka.pl/euro-facta/

Redaktor naczelny: 

Marcin Rebes

Rada naukowa:

 • Zdzisław Mach (Uniwersytet Jagielloński)
 • Mirosław Natanek (Uniwersytet Jagielloński)
 • Dariusz Niedźwiecki (Uniwersytet Jagielloński)
 • Witold Nowak (Uniwersytet Rzeszowski)
 • Czesław Porębski (Uniwersytet Jagielloński)
 • Grzegorz Pożarlik (Uniwersytet Jagielloński)
 • Christoph Reinprecht (Universität Wien)
 • Moshe Zimmermann (The Hebrew University of Jerusalem)

Redaktorzy językowi:

 • Luc Ampleman (język francuski)
 • Elisabeth Büttner (język niemiecki)
 • Karolina Czerski (Język angielski)
 • Aeddan Shaw (Język angielski)

Redaktorzy tematyczni:

 • Piotr Adamski
 • Luc Amplema
 • Karolina Czerska-Shaw
 • Kinga Gajda
 • Grażyna Goleńska-Pawełkowska
 • Berenika Koźbiał
 • Michał Pawełkowski
 • Emilia Modelmogg
 • Marcin Rebes

Wydawca:
Księgarnia Akadmiecka, Sp. z o.o.
ul. św. Anny 6
31-008 Kraków
Tel./fax (12) 43 127 43, tel. (12) 422 10 33 w. 1167
E-mail: akademicka@akademicka.pl
www.akademicka.pl

Adres redakcji:
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Studiów Europejskich
ul. Władysława Reymonta 4,
30-059 Kraków
E-mail: marcin.rebes@uj.edu.pl