Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Euro-Facta

Euro-Facta

Celem czasopisma jest propagowanie ciekawych prac badawczych młodych pracowników naukowych, którzy podejmują problematykę europejską. Chodzi z jednej strony o przedstawienie problematyki europejskiej poprzez szerokie spektrum tematyczne, zaczynając od problemow historycznych i politycznych, a kończąc na społecznych i kulturowych, z drugiej zaś o postawienie sobie pytania o źródło i podstawę myślenia europejskiego. Te dwie perspektywy zbiegają się razem w konkretnym doświadczeniu.

Nazwa niniejszego czasopisma - „Euro-Facta" - zawiera w sobie dwa ważne słowa: Euro i Facta. Ten drugi człon należy interpretować w nawiązaniu do języka łacińskiego i znaczenia tego słowa jako „wydarzenia", „zdarzenia". Zamiarem redaktorów jest promocja prac, które przedstawiają wydarzenia i analizy dotyczące Europy. Wydaje się, że szerokie znaczenie tego słowa otwiera możliwości badania nowych przestrzeni życia społecznego, które dotychczas pozostawały poza refleksją naukową.

Liczba punktów na liście B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 4 pkt.

Strona internetowa czasopisma:
www.akademicka.pl/euro-facta/

Redaktor naczelny: 

Marcin Rebes

Rada naukowa:
Zdzisław Mach (Uniwersytet Jagielloński)
Mirosław Natanek (Uniwersytet Jagielloński)
Dariusz Niedźwiecki (Uniwersytet Jagielloński)
Witold Nowak (Uniwersytet Rzeszowski)
Czesław Porębski (Uniwersytet Jagielloński)
Grzegorz Pożarlik (Uniwersytet Jagielloński)
Christoph Reinprecht (Universität Wien)
Moshe Zimmermann (The Hebrew University of Jerusalem)

Redaktorzy językowi:
Luc Ampleman (język francuski)
Elisabeth Büttner (język niemiecki)
Karolina Czerski (Język angielski)
Aeddan Shaw (Język angielski)

Redaktorzy tematyczni:
Piotr Adamski
Luc Amplema
Karolina Czerska-Shaw
Kinga Gajda
Grażyna Goleńska-Pawełkowska
Berenika Koźbiał
Michał Pawełkowski
Emilia Modelmogg
Marcin Rebes

Wydawca:
Księgarnia Akadmiecka, Sp. z o.o.
ul. św. Anny 6
31-008 Kraków
Tel./fax (12) 43 127 43, tel. (12) 422 10 33 w. 1167
E-mail: akademicka@akademicka.pl
www.akademicka.pl

Adres redakcji:
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Europeistyki
Jodłowa 13
30-252 Kraków
Tel.: 12 664 74 15
Fax: 12 429 70 52
E-mail: marcin.rebes@uj.edu.pl