Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program studiów

Program studiów: Studia Europejskie – studia II stopnia,

Od roku akademickiego 2019/20

Ukończenie studiów wymaga uzyskania minimum 120 punktów ECTS.

Liczba oferowanych godzin zajęć dydaktycznych niezbędna do ukończenia studiów wynosi minimum 745 godzin.

 

  1. GRUPY TREŚCI KSZTAŁCENIA, LICZBA GODZIN ZAJĘĆ ORAZ LICZBA PUNKTÓW ECTS

 

 

liczba

godzin

ECTS

A. GRUPA TREŚCI OBOWIĄZKOWYCH

90

15

B. GRUPA INNYCH TREŚĆI OBOWIĄZKOWYCH

325

53

C. GRUPA TREŚCI SPECJALNOŚCIOWYCH

210

36

D. GRUPA INNYCH TREŚCI DO WYBORU

120

16

Razem :

745

120

 

  1. MODUŁY KSZTAŁCENIA W RAMACH TREŚCI OBOWIĄZKOWYCH, LICZBA GODZIN ZAJĘĆ ORAZ LICZBA PUNKTÓW ECTS

 

  1. Moduły kształcenia realizowane w ramach treści obowiązkowych (student zalicza minimum trzy spośród sześciu modułów):

 

Nazwa modułu kształcenia

liczba godzin

ECTS

Cywilizacja europejska

30

5

Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych

30

5

Współczesne społeczeństwo obywatelskie

30

5

Demokracja w Europie

30

5

Współczesne problemy europejskie w kontekście globalnym

30

5

Stosunki międzynarodowe

30

5

Łącznie:

90

15

 

  1. Inne obowiązkowe moduły kształcenia wynikające z Uchwał Senatu UJ, Rady WSMiP UJ oraz Rady IE UJ

 

Nazwa modułu kształcenia (przedmiotu)

liczba godzin

ECTS

Język obcy

120

14

Ochrona własności intelektualnej i prawo autorskie

10

1

Moduły zajęć w języku obcym

60

10

Tutorial

15

1

Wyjazd studyjny

30

5

Seminarium magisterskie oraz przygotowanie i obrona pracy magisterskiej

90

22

Łącznie:

325

53

 

  1. MODUŁY REALIZOWANE W RAMACH  POSZCZEGÓLNYCH SPECJALNOŚCI[1]:

 

C. Moduły kształcenia obowiązkowe, realizowane w ramach treści specjalnościowych

 

SPECJALNOŚĆ:     Ekspert zjawisk i procesów

 

Nazwa modułu kształcenia

liczba godzin

ECTS

Polityka zagraniczna wybranych państw europejskich

30

5

Metodyka analizy zjawisk i procesów

30

5

Prawo migracyjne

30

5

Warsztaty biznesowo-projektowe

30

5

Redakcja tekstów eksperckich

15

3

Praktyka public relations

15

3

Moduły do wyboru (student wybiera 2 z 5 modułów)

Wschodnie sąsiedztwo UE

30

5

Relacja transatlantyckie

30

5

Współczesne problemy bezpieczeństwa europejskiego

30

5

Perspektywy integracyjne Bałkanów

30

5

Region Morza Śródziemnego w polityce UE

30

5

Łącznie

210

36

 

 

SPECJALNOŚĆ:     Ekspert organizacji społecznych

 

Nazwa modułu kształcenia

liczba godzin

ECTS

Prawo i postępowanie administracyjne

30

5

Administracja publiczna

30

5

Regionalizm w Europie

30

5

Warsztaty biznesowo-projektowe

30

5

Sztuka negocjacji

15

3

Praktyka public relations

15

3

Moduły do wyboru (student wybiera 2 z 5 modułów)

Współczesne społeczeństwo obywatelskie

30

5

Europejskie pogranicza kulturowe

30

5

Organizacje międzynarodowe

30

5

Problemy współczesnego miasta

30

5

Ruchy społeczne

30

5

Łącznie

210

36

 

 

 

 

 

SPECJALNOŚĆ:     Ekspert dyplomacji publicznej i kulturalnej

 

Nazwa modułu kształcenia

liczba godzin

ECTS

Prawo dyplomatyczne i konsularne

30

5

Dziedzictwo europejskie

30

5

Etykieta dyplomatyczna

30

5

Warsztaty biznesowo-projektowe

30

5

Praktyka public relations

15

3

Sztuka negocjacji

15

3

Moduły do wyboru (student wybiera 2 z 5 modułów)

Administracja publiczna

30

5

Geografia turystyczna Europy

30

5

Dyplomacja publiczna i kulturalna w praktyce

30

5

Ochrona dóbr kultury

30

5

Europejskie pograniczna kulturowe

30

5

Łącznie

210

36

 

  1. MODUŁY DO WYBORU:

 

D. Moduły realizowane w ramach treści do wyboru:

 

Moduły kształcenia oferowanego w IE UJ

liczba godzin

ECTS

Łącznie:

120

16

 

 

 

 

[1] Wybór specjalności następuje po I semestrze studiów.