Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

10 listopada (piątek) wolny od zajęć dydaktycznych

10 listopada (piątek) wolny od zajęć dydaktycznych

Zgodnie z zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dzień 10 listopada 2023 r. (piątek) został ustalony dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2023 r.

Zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia nr 137 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 8 grudnia 2022 roku w sprawie: organizacji roku akademickiego 2023/2024 (pkt 5 lit. d): "dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych są dni ustalone dniami wolnymi od pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim na mocy odrębnych przepisów." Zgodnie zaś z § 2 Zarządzenia nr 141 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie: dni wolnych od pracy w 2023 roku: "Ustala się dzień 10 listopada 2023 roku (piątek) dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2023 roku – Narodowe Święto Niepodległości." 

W związku z powyższym, dzień 10 listopada 2023 r. (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.