Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Praca

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nabór na asystenta studenckiego - projekt SHAPEDEM-EU

Nabór na asystenta studenckiego - projekt SHAPEDEM-EU

Instytut Studiów Europejskich Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ zaprasza do składania aplikacji na asystenta/asystentkę studenckiego/cką. Wybrany Kandydat/Kandydatka będą pracować przy realizacji projektu badawczego SHAPEDEM-EU

Aplikacje należy składać do 30 listopada 2023 roku.

Instytut Studiów Europejskich Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza do składania aplikacji na asystenta/asystentkę studenckiego/cką, które rozpocznie się we grudniu 2023 r. Wykonanie zadań badawczych wymaga około 2 pełnych miesięcy pracy zorganizowanej w niepełnym wymiarze godzin między grudniem 2023 r. a marcem 2024 r.
 
Wybrany Kandydat/Kandydatka będą pracować przy realizacji projektu badawczego SHAPEDEM-EU (Rethinking and Reshaping the EU’s democracy support in its Eastern and Southern Neighbourhood)
 
Projekt SHAPEDEM-EU ma na celu ponowne przemyślenie, przekształcenie i przegląd unijnej polityki wspierania demokracji we wschodnich i południowych krajach sąsiedzkich. W obliczu rosnącej kontestacji UE i słabnącego wpływu jej polityk w sąsiedztwie, SHAPEDEM-EU stosuje całkowicie nowe podejście do wspierania demokracji. Podejście to postrzega wsparcie demokracji jako praktykę społeczną wymagającą zbiorowego demokratycznego uczenia się wszystkich zaangażowanych stron. Konsorcjum będzie pilotażowo testować pętlę uczenia się demokracji, aby stworzyć nowe kanały i narzędzia interakcji między UE a jej sąsiadami oraz przenieść te ustalenia na zalecenia polityczne dotyczące ulepszonego zestawu narzędzi politycznych UE.  W skład konsorcjum realizującego projekt wchodzą instytucje akademickie, think tanki i organizacje społeczeństwa obywatelskiego z siedzibą w UE oraz południowych i wschodnich krajach sąsiadujących. Konsorcjum stosuje różnorodne metody do gromadzenia danych i oceny polityk związanych ze wsparciem demokracji w sześciu krajach: Libanie, Palestynie, Tunezji, Ukrainie, Gruzji i Armenii. W ramach projektu badane są rola państw członkowskich UE, kluczowych instytucji UE, podmiotów z krajów trzecich i organizacji międzynarodowych. Wyniki projektu mają na celu poprawę praktyk UE w regionie. Na wszystkich etapach projektu zbadany zostanie wpływ równości płci i transformacji cyfrowej na wsparcie demokracji. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie: https://shapedem-eu.eu/
 
Badacze z UJ kierują badaniami dotyczącymi mapowania wsparcia demokracji w państwach członkowskich UE. Asystent/ka studencki/cka będzie zaangażowany/a w przygotowanie i przeprowadzenie badań porównawczych dotyczących analizy instrumentów wsparcia demokracji w krajach sąsiedzkich UE i praktyk kontestacyjnych na poziomie państw członkowskich w Szwecji. Będzie pomagał/a w gromadzeniu dokumentów i analizie wzorców dyskursywnych w materiale empirycznym przy użyciu oprogramowania do analizy danych jakościowych (MAXQDA). 
 
Kandydat/Kandydatka powinien posiadać co najmniej licencjat w zakresie nauk politycznych, stosunków międzynarodowych, studiów europejskich lub innych pokrewnych dziedzin i interesować się polityką zagraniczną UE, europejską polityką sąsiedztwa, a najlepiej mieć doświadczenie w pomocy badawczej w analizie dyskursywnej. Biorąc pod uwagę, że badania koncentrują się na konkretnych państwach członkowskich (Szwecja), poszukujemy kandydatów, którzy mają bardzo dobrą znajomość języka szwedzkiego. Dodatkowo, niezbędna jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego, zarówno w mowie, jak i piśmie. Na tym stanowisku wymagane są również doskonałe umiejętności analityczne i współpraca przy projektach badawczych. Wynagrodzenie jest zgodne z przepisami UJ. Planowana data rozpoczęcia pracy to grudzień 2023 r.
 
Dokumenty należy złożyć do 30 listopada 2023 roku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

  • jednostronicowy list motywacyjny;
  • CV;
  • kopie certyfikatu znajomości języka angielskiego (z wyłączeniem osób, dla których język angielski jest językiem ojczystym lub jeśli język wykładowy w trakcie edukacji akademickiej był językiem angielskim - prosimy o przesłanie odpisu dyplomu ze wskazaniem języka wykładowego). Prosimy o dołączenie dokumentów potwierdzających znajomość innych języków do aplikacji;
  • list polecający od osoby znającej dorobek naukowy Kandydata/Kandydatki.
Dokumenty należy złożyć pocztą elektroniczną na adres shapedemeu@uj.edu.pl, tytuł SHAPEDEM-EU application documents (student assistance).
 

Oferty, które przejdą pozytywnie weryfikację formalną będą podlegać ocenie merytorycznej, podczas której może zostać przeprowadzona rozmowa rekrutacyjna (bezpośrednio lub za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej), po uprzednim uzgodnieniu terminu z Kandydatem /Kandydatką.

Dodatkowe pytania na temat pozycji należy kierować do dr hab. Magdaleny Góry na adres e-mail: mm.gora@uj.edu.pl

 
Pliki do pobrania
pdf
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydata do pracy
pdf
Pełna treść ogłoszenia