Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Letnia Szkoła Języka i Kultury Ukraińskiej na Uniwerstecie w Udine - nabór do 22.05.2024

Letnia Szkoła Języka i Kultury Ukraińskiej na Uniwerstecie w Udine - nabór do 22.05.2024

Zapraszamy studentki i studentów wszystkich lat oraz kierunków Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ do udziału w Letniej Szkole Języka i Kultury Ukraińskiej na Uniwerstecie w Udine.

Uczestnicy otrzymują stypendia.
Język wykładów – angielski.
3 punkty ECTS.

W ramach Letniej Szkoły Języka i Kultury Ukraińskiej przewidziane są:
  • nauka języka ukraińskiego na różnych poziomach, w tym na poziomie początkującym;
  • wykłady wiodących włoskich oraz europejskich badaczy dotyczące ukraińskiej historii, literatury, kultury, sztuki oraz współczesności;
  • pokazy filmów ukraińskich oraz ich omówienie;
  • spotkania ze znanymi współczesnymi pisarzami ukraińskimi;
  • warsztaty dotyczące ukraińskich tradycji kulinarnych i etnograficznych.

Zasady rekrutacji:

  • list motywacyjny;
  • średnia ocen za ostatni rok (dla pierwszego roku – za ostatni semestr);
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (na podstawie samooceny).

Dodatkowe punkty można uzyskać za działalność naukową (np. udział w Studenckim Kole Naukowym, uczestnictwo w konferencjach, wydrukowane artykuły, etc.).
Zainteresowanych uczestnictwem prosimy o wysłanie niezbędnych dokumentów na adres koordynatora od strony WSMiP UJ dr Haliny Czuby (halyna.chuba@uj.edu.pl) do 22/05/2024.

Pytania dotyczące Szkoły Języka i Kultury Ukraińskiej również można kierować na ten sam adres.