Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Institute

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

zdjęcie siedziby Instytutu Studiów Europejskich

Web Content Display Web Content Display

siedziba Instytutu Studiów Europejskich

Web Content Display Web Content Display

About us

The process leading to the foundation of the Institute of European Studies began in 1993 with the establishment of the Inter-faculty Department of European Studies, at the Jagiellonian University. In 1999 the Department was transformed into the Centre for European Studies within the Faculty of Philosophy of the Jagiellonian University. In 2001 the Centre was incorporated into the structure of the Institute of Regional Studies - a unit of the newly established Faculty of International and Political Studies of the Jagiellonian University. In 2004 the Centre was transformed into the Institute of European Studies.

The Institute offers first-, second-, and third-cycle programmes as well as non-degree post-diploma studies. European Studies are the main field of study. Besides, there are two specialties: German Studies (since 2008) and Knowledge about the Holocaust and totalitarianism (since 2011).

Acting Director of the Institute of European Studies:
dr hab Krzysztof Koźbiał, prof. UJ

Deputy Director for teaching:
dr Mirosław Natanek

Dean's representative at the Institute of European Studies for research and cooperation:
dr Magdalena Góra

Head of administration:
mgr Monika Nowak

Nasza pozycja w świecie nauki i edukacji

Nasza wysoko wykwalifikowana kadra naukowa (44 pracowników naukowo-dydaktycznych) prezentuje interdyscyplinarne podejście do badań i dynamicznie włącza się w procesy europeizacji i internacjonalizacji nauki. Zespół Instytutu Studiów Europejskich tworzą doświadczeni badacze, często autorytety w prezentowanej przez siebie dziedzinie, autorzy znaczących publikacji europeistycznych (w j. polskim i w j. angielskim) oraz stypendyści prestiżowych programów badawczych. Dzięki wieloletniej międzynarodowej współpracy naszej kadry, Instytut prowadził i prowadzi rekordową ilość europejskich i krajowych grantów badawczych, edukacyjnych i szkoleniowych (ponad 90 projektów), w tym najważniejsze z nich to finansowane przez Komisję Europejską: Horyzont 2020, Jean Monnet Networks, Erasmus Mundus. Nasi pracownicy administracyjni specjalizują się w zarządzaniu międzynarodowymi projektami badawczymi i edukacyjnymi. 

Nasze studia: interdyscyplinarne, europejskie, międzynarodowe

Instytut Studiów Europejskich posiada bogatą ofertę edukacyjną. Rocznie studiuje u nas ok. 500 studentów. Przyjmujemy blisko 100 studentów Erasmusa, od nas na programy Erasmusa do innych krajów Europy wyjeżdża rocznie ok. 60 studentówOprócz studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunku Studia Europejskie oraz studiów podyplomowych „Dyplomacja kulturalna”, proponujemy najszerszą na Uniwersytecie Jagiellońskim ofertę studiów anglojęzycznych.

Na studiach I stopnia oferujemy 3 specjalności: Analityk zjawisk i procesów, Ekspert organizacji społecznych oraz Niemcoznawstwo.

Na studiach II stopnia studenci mogą wybrać następujące specjalności: Ekspert zjawisk i procesów, Ekspert organizacji społecznych oraz Ekspert dyplomacji publicznej i kulturalnej.

W ramach studiów anglojęzycznych oferujemy studia BA in European Studies: Politics and Society in a Global Context oraz 6 specjalności w ramach studiów MA in European Studies, w tym m. in. Central and European Studies, Europeanisation and Governance in CEE. 

Prowadzimy studia pozwalające studentom na uzyskanie podwójnych/wspólnych dyplomów renomowanych uniwersytetów europejskich:

  • Erasmus Mundus International Master in Central & East European, Russian & Eurasian Studies; 
  • Erasmus Mundus Joint Master Degree in European Politics and Society: Vaclav Havel Joint Master Programme;
  • Erasmus Mundus Euroculture: Society, Politics and Culture in a Global Context.

Prowadzimy programy edukacyjne wraz z uniwersytetem w Padwie, Strasbourgu, Porto, University College London oraz Kobe. Prowadzimy także w Instytucie dwa program doktorskie w ramach Marie Skłodowska-Curie Actions: Innovative Training Network.

Absolwenci przygotowani do pracy w świecie relacji międzynarodowych

Nasi absolwenci zdobywają prace w renomowanych europejskich instytucjach i organizacjach międzynarodowych, odbywają staże zagraniczne, wchodzą w szeregi administracji publicznej, zostają dyplomatami i działaczami organizacji społecznych, sektora kultury, pracują w międzynarodowych korporacjach. To nowocześnie wykształceni fachowcy, swobodnie poruszający się w środowisku międzynarodowym.