Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

PWPM, vol. I, 2003

Strony redakcyjne i spis treści

 

Artykuły:

Piotr Stec, O anglosaskim i kontynentalnym rozumieniu powiernictwa 

Wojciech Jakimowicz, Teoria osób prawnych prawa publicznego we współczesnej francuskiej doktrynie prawa administracyjnego

Paweł Czubik, Wpływ zmiany struktury handlu globalnego na wybrane unormowania prawne regulujące handel międzynarodowy oraz praktykę ich stosowania

Aleksandra Wentkowska, Współpraca między Trybunałem Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich a sądami krajowymi w świetle doświadczeń francuskich

Piotr Cybula, Czy prawo do rzetelnego procesu obejmuje możliwość ustosunkowania się do opinii Adwokata Generalnego w postępowaniu w trybie art. 234 TWE? (Uwagi na gruncie postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w sprawie Emesa Sugar (Free Zone) NV przeciwko Aruba)

Maja Grzymkowska, "Prawo do śmierci" w świetle orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Diane Pretty v. Wielka Brytania

Noemi Nowak, Droga Hiszpanii do Wspólnot Europejskich

Piotr Uhma, W stronę zarządzania ryzykiem globalnym na przełomie wieków - zagadnienia z teorii prawa międzynarodowego publicznego

 

Raporty:

Paweł Filipek, Sprawa "mienia zabużańskiego" przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka

Sebastian Kurek, Naruszenia praw człowieka na Białorusi

Propter memoriam - Dr Halina Nieć (1940-2002)