Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Students

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Praktyki studenckie

Studenci studiów pierwszego stopnia w Instytucie Studiów Europejskich zgodnie z programem studiów są zobowiązani do odbycia studenckich praktyk zawodowych. Zaliczenie praktyk jest warunkiem uzyskania absolutorium w ramach studiów pierwszego stopnia. Program studiów przewiduje odbycie obowiązkowych praktyk trwających przynajmniej trzy tygodnie w łącznym wymiarze minimum 90 godzin roboczych.

Praktyki zawodowe powinny być odbywane w szczególności w: urzędach administracji publicznej, instytucjach kultury, fundacjach, mediach, szkolnictwie oraz przedsiębiorstwach, organizacjach pozarządowych których profil działalności pokrywa się z kierunkiem studiów europeistycznych.

Szczegółowe zasady odbywania praktyk określa regulamin praktyk studenckich na kierunku europeistyka w Instytucie Studiów Europejskich. Regulamin dostępny jest w dole strony.

Przygotowując się do realizacji praktyk należy pamiętać iż:

 1. Student chcący odbyć praktyki rejestruje się na praktykę studencką w systemie USOS. Wskazuje instytucje w której będzie realizować praktyki w uzgodnieniu z pełnomocnikiem ds. studenckich praktyk zawodowych. Student może skorzystać z listy interesariuszy, z którymi współpracuje Instytut Studiów Europejskich (lista interesariuszy znajduje się w dole strony).
 2. W razie potrzeby student może uzyskać skierowanie na praktyki podpisane przez pełnomocnika ds. studenckich praktyk zawodowych (skierowanie na praktykę  znajduje się w dokumentach do pobrania).
 3. Podstawę do realizacji praktyk stanowi umowa o realizację praktyki (wzór umowy znajduje się w dokumentach do pobrania), która podpisywana jest przez instytucję przyjmującą na praktykę oraz pełnomocnika ds. studenckich praktyk zawodowych. Jeden egzemplarz podpisanej umowy praktyki zawodowej student zobowiązany jest dostarczyć do pełnomocnika lub sekretariatu Instytutu.
 4. Po zakończeniu praktyk student zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia o odbyciu praktyki, co stanowi warunek zaliczenia praktyk w systemie USOS przez pełnomocnika. Zaświadczenie o odbyciu praktyki indywidualnej powinno zawierać następujące informacje:
  • dane instytucji przyjmującej (+pieczęć)
  • dane studenta (imię i nazwisko)
  • termin i wymiar odbytej praktyki
  • ogólną ocenę praktyki
  • podpis z datą osoby upoważnionej do potwierdzenia odbytej praktyki (+pieczęć).
 5. Student powinien uzyskać zaliczenie z odbytej praktyki zawodowej najpóźniej przed przystąpieniem do obrony pracy licencjackiej lub magisterskiej.

Pełnomocnikiem ds. praktyk w ISE jest dr Aleksandra Matykiewicz, e-mail: aleksandra.1.matykiewicz@uj.edu.pl.

 1. Innowacja Polska Sp. z o.o.
 2. Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie
 3. Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauki i Sztuki
 4. Małopolski Instytut Kultury
 5. Federacja Związku Gmin i Powiatów RP
 6. Uniwersytet Pedagogiczny
 7. Żydowski Instytut Historyczny
 8. Centrum Badań nad Zagładą Żydów PAN
 9. Państwowe Muzeum Auschwitz- Birkenau
 10. Muzeum Historii Żydów Polskich
 11. Muzeum Stutthof
 12. Muzeum Gross-Rosen
 13. Państwowe Muzeum na Majdanku
 14. Muzeum Miejsce Pamięci w Bełżcu
 15. Żydowskie Muzeum Galicja
 16. Centrum Żydowskie w Oświęcimiu
 17. Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu
 18. Jewish Community Centre
 19. Fundacja Krzyżowa
 20. Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego
 21. Fundacja Ośrodka Karta
 22. Stowarzyszenie im. Jana Karskiego
 23. Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita
 24. Stowarzyszenie Willa Decjusza
 25. Instytut Studiów Strategicznych
 26. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
 27. Ukraińskie Centrum Badań Holokaustu w Kijowie

Web Content Display Web Content Display