Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badania

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O czasopiśmie

Jagiellońskie Forum Europejskie jest pismem wydawanym przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nie oznacza to, że jest tubą propagandową tej jednostki naukowo-dydaktycznej, ale że jego czytelnicy będą dobrze poinformowani o aktualnych pracach Instytutu oraz zamierzeniach badawczych i dydaktycznych jej pracowników i współpracowników. Nie oznacza to również, że jego łamy będą otwarte tylko dla zwolenników integracji europejskiej (choć sami redaktorzy nie ukrywają poparcia dla procesów integracji europejskiej) lub odwrotnie dla przeciwników tego procesu, ale że czytelnicy mogą oczekiwać artykułów dotyczących szeroko rozumianych problemów europejskich. Wreszcie nie oznacza to, że preferowanymi autorami będą pracownicy, studenci i współpracownicy Instytutu. Łamy pisma będą szeroko otwarte dla wszystkich zainteresowanych problematyką europeistyczną, pragnących zaprezentować swoje przemyślenia naszym czytelnikom.

Począwszy od numeru 18 nasze pismo ukazuje się pod nową nazwą. Dotychczasowa „Forum Europejskie", została zastąpiona nową „Jagiellońskie Forum Europejskie". Zmiana ta spowodowana jest koniecznością rejestracji sądowej pisma. Niestety pod starą nazwą nie mogło ono zostać zarejestrowane, gdyż nazwa ta jest zarezerwowana przez jedno z łódzkich wydawnictw. Dodanie do dotychczasowego tytułu słowa „Jagiellońskie" stanowi efekt redakcyjnego namysłu wspartego konsultacjami w środowisku autorów pisma. Dwa argumenty przemawiające za tą decyzją wydają się kluczowe. Po pierwsze, przymiotnik „jagiellońskie" kojarzy się z wielokulturowością, tolerancją, otwartością, cechami które staramy się realizować w redagowaniu naszego pisma i dyskursie o Europie, który proponujemy czytelnikom na łamach Forum. Po drugie, nowa nazwa podkreśla szacowne miejsce i środowisko naukowe, w którym pismo jest wydawane.

Pod nowym tytułem mamy zamiar utrzymać dotychczasową linię pisma. Nadal otwieramy swoje łamy na wszelkie dyscypliny naukowe i perspektywy teoretyczne, w ramach których pojawia się refleksja dotycząca Europy i jej mieszkańców. Interesują nas historyczne, polityczne, prawne, gospodarcze, społeczne i kulturowe aspekty rozwoju i funkcjonowania Europy i Europejczyków. Na stronach Forum jest miejsce na rozważania odnoszące się do szeroko, antropologicznie rozumianego ładu kulturowego w Europie, zachodzących w nim zmian, procesu integracji europejskiej i funkcjonowania Unii Europejskiej. Czekamy na artykuły, które analizują te problemy na różnych poziomach i w odmiennych perspektywach, od ujęć meta politycznych po kwestie odnoszące się do małych społeczności lokalnych, od rozważań teoretycznych po analizy oparte na empirycznych badaniach studium przypadku.

Jagiellońskie Forum Europejskie jest czasopismem wpisanym do rejestru dzienników i czasopism (Ns. Rej. Pr 159/10) Numer ISSN 2082-8896.