Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Asystent

dr Agnieszka Sadecka

dr Agnieszka Sadecka

Dane kontaktowe

stanowisko: asystent

​Dyżur: pokój 603.

Kulturoznawczyni i literaturoznawczyni, absolwentka programu stypendialnego Erasmus Mundus Joint Doctorate „Cultural Studies in Literary Interzones”, w ramach którego w 2016 roku uzyskała podwójny doktorat z niemieckiego Uniwersytetu w Tybindze oraz indyjskiego Uniwersytetu Jawaharlala Nehru w New Delhi. Od 2016 roku pracuje w Instytucie Studiów Europejskich UJ. Prowadzi m.in. badania naukowe w projekcie POPREBEL – „Populist Rebellion Against Modernity in 21st-century Eastern Europe: Neo-traditionalism and Neo-feudalism” (Horyzont 2020).

Agnieszka Sadecka CV

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

A. Sadecka, The Private and The Public in Polish Reportage from Late Socialism – Hanna Krall and Małgorzata Szejnert [in:] T. Klepikova,  L.  Edeler (eds.) Outside the “Comfort Zone”: Performances and Discourses of Privacy in Late Socialist Europe, De Gruyter Oldenburg 2020, p. 93-110.

A. Sadecka, Review: Siobhan Doucette, Books Are Weapons: Polish Opposition Press and the Overthrow of Communism, “Europe-­‐Asia Studies Journal”, Taylor & Francis 2010, no 8, p. 1465-­3427.

A. Sadecka, Wolność akademicka a nieliberalne rządy. Studenckie protesty w Indiach wiosną 2016 roku, [w:] J. Kurczewska, Z. Mach (red.), Kultury narodowe i lokalne a polityka, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2019, s. 499-518.

A. Sadecka, Exotic Others or Fellow Travellers? Representations of India in Polish Travel Writing during Communist Era, Eberhard Karls Universität Tübingen, Universitätsbibliothek Tübingen, TOBIAS-­‐lib, Tübingen 2018, p. 297.

A. Sadecka, A Socialist Orientalism? Polish Travel Writing on India in 1960s, [in:] D. Pucherova, R. Gafrik (eds.), Postcolonial Europe? Essays on Post-­‐Communist Literatures and Cultures, Brill/Rodopi, Leiden/Boston 2015, p. 315-355.

A. Sadecka, This place is now your home’ – A Comparative View on Partition Migrants in a New City. Kamila Shamsie’s Kartography and Inga Iwasiów’s Bambino, “Wielogłos” 2015, nr 4, p. 79‐104.

A. Sadecka, Reporter z PRL w Indiach – polska literatura podróżnicza a dyskurs kolonialny, [w:], H. Gosk (red.), Historie, społeczeństwa, przestrzenie dialogu, Universitas, Kraków 2014, s. 249-266.

POPREBEL – Populist Rebellion Against Modernity in 21st-century Eastern Europe: Neo-traditionalism and Neo-feudalism”, Komisja Europejska, Horyzont 2020, 2019-2021. Członkini zespołu badawczego.

FATIGUE -­ Delayed Transformational Fatigue in Central and Eastern Europe,  Komisja Europejska, Horyzont 2020, 2018-2021. Koordynatorka.