Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla studentów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biblioteki

Biblioteka Jagiellońska

Biblioteka Jagiellońska jest jedną z najważniejszych bibliotek naukowych w Europie Centralnej, z zasobem ponad 6,5 miliona pozycji w księgozbiorze (nie licząc pozycji zdigitalizowanych i online). Godziny otwarcia Czytelni Głównej (Lectorium) to: 8:30 do 20:30 od poniedziałku do piatku i 8:30 do 15:30 w soboty. Na końcu semestru godziny otwarcia są zwykle wydłużane.
 
Biblioteka Jagiellońska - czytelnia główna

Wyszukiwanie w katalogu

Główny katalog Biblioteki: katalogi.uj.edu.pl
 
Wyszukiwanie w głównym katalogu internetowym pozwoli znaleźć wyniki w Bibliotece Głównej i innych czytelniach systemu UJ (w tym w naszej siedzibie), a także metadane (tytuły, a czasami słowa kluczowe) wielu zasobów dostępnych poprzez nasze internetowe bazy danych. Nie przeszuka pełnej zawartości tych zasobów online z katalogu głównego. 
 
Jeśli chcesz przeszukać całą zawartość tekstową zasobów, takich jak artykuły z czasopism, w naszych subskrybowanych bazach danych (a nie tylko metadane), możesz przeszukać każdą bazę danych osobno tutaj.
 
Tutaj znajduje się przydatny katalog międzybiblioteczny do przeszukiwania bibliotek akademickich w całej Polsce.
 
Przy Reymonta 4 dysponujemy dużą czytelnią i biblioteką dla całego Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych, czynną od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-18:00. Więcej informacji o naszej Bibliotece Wydziałowej znajdziesz tutaj.
 
czytelnia WSMiP


Poza Wydziałem znajdują się czytelnie innych kierunków. Przykładowo, studenci europeistyki mogą znaleźć przydatne materiały także w czytelni Wydziału Socjologii lub w Instytucie Glottodydaktyki Polonistycznej.

Biblioteki cyfrowe

Coraz więcej bibliotek cyfrowych udostępnia swe zbiory dla wszystkich użytkowników. Zwykle obejmują one skany dzieł o otwartym dostępie lub dzieł znajdujących się w domenie publicznej, w szczególności dokumentów historycznych, rzadkich książek, gazet codziennych itp.