Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla studentów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauczanie zdalne

Nauczanie zdalne w roku akademickim 2022/2023

Zarządzenia Rektora UJ nr 121 z dnia 4 października 2022

W Instytucie Studiów Europejskich do nauczania zdalnego wykorzystywane są jedynie dwie platformy – MS Teams lub/i Pegaz (w niektórych przypadkach wraz z BigBlueButton).  

Informacje dotyczące wybranej formy zdalnego nauczania (w tym wykorzystywanej platformy) są przekazywane przez Prowadzących uczestnikom poszczególnych grup zajęciowych za pośrednictwem komunikacji mailowej lub/i są zamieszczane w opisach kursów w systemie USOS. W przypadku wątpliwości w tym zakresie prosimy o bezpośredni kontakt z osobą Prowadzącą.  

Warunkiem korzystania z uczelnianych narzędzi kształcenia na odległość jest posiadanie konta w domenie uniwersyteckiej (uj.edu.pl). Pomoc w tym zakresie można uzyskać na stronie: https://pomocit.uj.edu.pl/poczta_studenci 

Na bieżąco aktualizowana lista uniwersyteckich zarządzeń i wytycznych w zakresie nauczania zdalnego dostępna jest na niniejszej stronie: https://wsmip.uj.edu.pl/zdalne-nauczanie/zalecenia  

Podstawowe zasady udziału studentów w zajęciach prowadzonych on-line (synchronicznie) przy udziale platform MS TEAMS lub/i BigBlueButton: 

  • Proszę poczekać na rozpoczęcie spotkania on-line przez osobę Prowadzącą. Dołączamy do spotkań zainicjowanych jedynie przez Prowadzących dany kurs 

  • Nagrywanie jest zabronione – naruszenie tego zakazu grozi poważnymi konsekwencjami prawnymi 

  • Zalecane jest używanie kamery oraz mikrofonu przez wszystkich uczestników zajęć 

  • Mikrofon powinien być włączony jedynie podczas zabierania głosu/aktywnego udziału w zajęciach 

  • Mając na uwadze problemy z połączeniem internetowym Prowadzący zajęcia może poprosić o wyłączenie kamer w sytuacji biernego uczestnictwa w kursie. W innym przypadku zaleca się włączenie kamery podczas udziału w zajęciach