Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Programy mobilności

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

CEEPUS

CEEPUS

Program CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) umożliwia wymianę kadry uniwersyteckiej i studentów pomiędzy uniwersytetami partnerskimi w ramach sieci oraz jako freemover.

Mobilności w ramach sieci akademickich

Studenci, doktoranci oraz pracownicy naukowi chcący podjąć mobilność w ramach sieci akademickich powinni zarejestrować się w systemie CEEPUS na stronie www.ceepus.info. Po założeniu konta, można składać wnioski o mobilność za pośrednictwem panelu CEEPUS Mobility Desktop.

Freemover

Stypendia freemover przeznaczone są dla studentów oraz pracowników naukowych z krajów członkowskich programu CEEPUS, którzy realizują mobilność poza siecią akademicką - wymagana jest do tego zgoda uczelni przyjmującej. Stypendia freemover przyznawane są wyłącznie na semestr letni. Aplikacje należy składać do 30 listopada roku akademickiego, którego dotyczy planowany okres pobytu.

Instytut Studiów Europejskich UJ jest członkiem dwóch sieci:

1) CIII-CZ-0029-18-2224 "Idea of Europe in European culture, history and politics"

Partnerami są:

 • Palacký University, Olomouc (Republika Czeska)
 • Sofia University St. Kliment Ohridski (Bułgaria)
 • ELTE - Eötvös Loránd University (Węgry)
 • Babeş-Bolyai University in Cluj-Napoca (Rumunia)
 • Luigji Gurakuqi University in Shkodër (Albania)
 • Matej Bel University Banská Bystrica (Słowacja)
 • Universität Wien (Austria)  

 

2) CIII-PL-0815-10-2324 “Europe from the Visegrad and Balkan Perspective”

Partnerami są:

 • Matej Bel University Banská Bystrica (Słowacja)
 • New Bulgarian University Sofia (Bułgaria)
 • Masaryk University in Brno (Republika Czeska)
 • University of Zagreb (Chorwacja)
 • University of Pécs (Węgry)
 • University of Montenegro (Czarnogóra)
 • University of Belgrade (Serbia)
 • School of Advanced Social Studies in Nova Gorica (Słowenia)
 • University St. Kliment Ohridski - Bitola (Macedonia)
 • Technical University of Košice (Słowacja)

Informacja dla wyjeżdżających pracowników:

 • Proszę nie zapomnieć o wypełnieniu wniosku wyjazdowego (bilety są refundowane).
 • Instytut Studiów Europejskich refunduje JEDYNIE koszty podróży (II klasa PKP, autobus lub - po zgodzie NAWA - bilet lotniczy), grant na pobyt wypłacany jest przez Uniwersytet przyjmujący.
 • Niezwłocznie po powrocie proszę rozliczyć swój wyjazd w Biurze Wymiany Międzynarodowej.
 • Do 7 dni po powrocie proszę uploadować do systemu ceepus: Letter of Confirmation (który otrzymają Państwo przed wyjazdem od goszczącego uniwersytetu) oraz wypełnić raport (do wypełnienia na stronie ceepus.info).
 • Należy załączyć Letter of Award we wniosku wyjazdowym.
 • Należy załączyć Letter of Confirmation w rozliczeniu podróży.

Bez tych dokumentów nie będzie możliwe rozliczenie mobilności!

W razie wątpliwości co do procedury wyjazdu prosimy o kontakt z Panią Martą Bucewką.

Zasady

Długość pobytu za granicą:

 • minimum 5 dni roboczych i 6 godzin dydaktycznych dla pracowników. Nazwa mobilności w systemie: TEACHER

Terminy składania aplikacji:

 • na semestr zimowy - do 15 czerwca
 • na semestr letni - do 30 października
 • na semestr zimowy - do 30 listopada - w ramach aplikacji Freemover (aplikacje te składane są bezpośrednio w systemie ceepus.info, bez pośrednictwa koordynatorki w Instytucie Studiów Europejskich; przed aplikacją należy zadbać o posiadanie listów polecających i zapraszających - do pobrania ze strony ceepus.info)

Mobilności wyjazdowe dostępne są jedynie dla obywateli UE.

Składanie aplikacji:

Aby złożyć aplikację należy zalogować się na stronie www.ceepus.info i wypełnić aplikację w zakładce mobility. W przypadku studentów i pracowników ISE nie ma konieczności dołączania innych dokumentów.

Informacja dla wyjeżdżających studentów:

 • Aplikacja na stypendium CEEPUS odbywa się jedynie przez elektroniczny system www.ceepus.info.
 • Stypendium wypłacane jest przez uniwersytet goszczący (stawki podane są na głównej stronie www.ceepus.info)
 • Instytut Studiów Europejskich refunduje koszty podróży (PKP II klasa, autobus) pod warunkiem, iż spełnione są poniższe wymogi:
 • Minimum 2 tygodnie przed wyjazdem student powinien złożyć w Instytucie (na ręce Pani Marty Bucewki) wniosek wyjazdowy (do pobrania ze strony UJ). Koszt biletów będzie refundowany po powrocie.
 • Niezwłocznie po powrocie student powinien rozliczyć swój wyjazd w Biurze Wymiany Międzynarodowej. Należy zabrać ze sobą bilety.
 • Należy załączyć Letter of Award do wniosku wyjazdowego.
 • Do 7 dni po powrocie student powinien wgrać do systemu ceepus Letter of Confirmation (który otrzyma przed wyjazdem od goszczącego uniwersytetu) oraz wypełnić raport (na stronie ceepus.info).
 • Należy załączyć Letter of Confirmation i Mobility Report w rozliczeniu podróży.

UWAGA !

Koordynatorką programu CEEPUS w Instytucie Studiów Europejskich jest dr Natasza Styczyńska (natasza.styczynska@uj.edu.pl), finansową obsługą wyjazdów zajmuje się pani Marta Bucewka (marta.bucewka@uj.edu.pl).

Więcej informacji znajduje się również na stronie Polskiego Biura CEEPUS.