Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Programy mobilności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ceepus

Program CEEPUS umożliwia wymianę kadry uniwersyteckiej i studentów pomiędzy uniwersytetami partnerskimi w ramach sieci oraz jako freemover.

Instytut Studiów Europejskich UJ jest członkiem dwóch sieci:

CIII-CZ-0029-15-2021– "Idea of Europe in European culture, history and politics"

Partnerami są:

 • Palacky University, Olomouc (Koordynator sieci) (Czechy)
 • Sofia University St. Kliment Ohridski (Bułgaria)
 • Babes Balyai University w Cluj-Napoca (Rumunia)
 • Lugji Gurakuqi University w Shohodrze (Albania)
 • Matej Bel University Banska Bystrica (Słowacja)
 • Universität Wien (Austria)
 • Eötvös Loránd University (Węgry)

CIII-PL-0815-08-2021 “Europe from the Visegrad and Balkan Perspective”

Partnerami są:

 • Matej Bel University Banska Bystrica (Słowacja)
 • New Bulgarian University Sofia (Bułgaria)
 • Masaryk University in Brno (Czechy)
 • University of Zagreb (Chorwacja)
 • University of Pécs (Wegry)
 • University of Montenegro (Czarnogóra)
 • School of Advanced Social Studies in Nova Gorica (Słowenia)
 • University of Belgrade (Serbia)
 • University St. Kliment Ohridski (Macedonia)

 

Informacja dla wyjeżdżający pracowników:

 • proszę nie zapomnieć o wypełnieniu wniosku wyjazdowego (bilet należy zakupić przez Biuro WhyNot Travel)
 • Instytut Studiów Europejskich refunduje JEDYNIE koszty podróży (II klasa PKP), grant na pobyt wypłacany jest przez Uniwersytet przyjmujący
 • Niezwłocznie po powrocie proszę rozliczyć swój wyjazd w Biurze Wymiany Międzynarodowej.
 • Do 7 dni po powrocie proszę uploadować do systemu ceepus: Letter of Confirmation (który otrzymają Państwo przed wyjazdem od goszczącego uniwersytetu), podpisany wydruk wypełnionego raportu (do wypełnienia na stronie ceepus.info)

Bez tych dokumentów nie będzie możliwa refundacja kosztów przejazdu!

Zasady

Długość pobytu za granicą:

 • od 3 do 5 miesięcy dla studentów studiów licencjackich (konieczność ukończenia przed wyjazdem 2 semestrów studiów, konieczność uczęszczania na kursy w uniwersytecie goszczącym). Nazwa mobilności w systemie: STUDENT
 • od 1 do 5 miesięcy dla studentów SUM i doktorantów (w zależności od potrzeb realizowanego programu w uniwersytecie partnerskim, mobilność zazwyczaj przeznaczona jest na badania i pisanie pracy mgr/dr). Nazwa mobilności w systemie: SHORT TERM STUDENT
 • minimum 5 dni roboczych i 6 godzin dydaktycznych dla pracowników. Nazwa mobilności w systemie: TEACHER

Terminy składania aplikacji:

 • na semestr zimowy do dnia 15 czerwca
 • na semestr letni do dnia 30 października
 • na semestr zimowy do dnia 30 listopada - w ramach aplikacji Freemover (aplikacje te składane są bezpośrednio w systemie ceepus.info, bez pośrednictwa koordynatorki w Instytucie Studiów Europejskich, przed aplikacja należy zadbać o posiadanie listów polecających i zapraszających (do pobrania ze strony ceepus.info)

Składanie aplikacji:

Aby złożyć aplikację należy zalogować się na stronie www.ceepus.info i wypełnić aplikację w zakładce mobility. W przypadku studentów i pracowników IE nie ma konieczności dołączania innych dokumentów.

Informacja dla studentów wyjeżdżających:

 • Aplikacja na stypendium CEEPUS odbywa się jedynie przez elektroniczny system www.ceepus.info
 • Stypendium wypłacane jest przez uniwersytet goszczący (stawki podane są na głównej stronie www/ceepus.info )
 • IInstytut Studiów Europejskich refunduje koszty podróży (PKP II klasa, autobus) pod warunkiem, iż spełnione są poniższe wymogi:
 • Minimum 2 tygodnie przed wyjazdem student powinien złożyć w Instytucie (na ręce Pani Marty Bucewki) wniosek wyjazdowy (do pobrania ze strony UJ) i potwierdzenie kosztu podróży (może być mail z PKP lub kopia zakupionego biletu)
 • Niezwłocznie po powrocie student powinien rozliczyć swój wyjazd w Biurze Wymiany Międzynarodowej (ul.Czapskich). Należy zabrać ze sobą bilety.
 • Do 7 dni po powrocie student powinien złożyć do koordynatorki w Instytucie Studiów Europejskich: Letter of Confirmation (który otrzyma przed wyjazdem od goszczącego uniwersytetu), podpisany wydruk wypełnionego raportu (na stronie ceepus.info) oraz kopie biletów

UWAGA !

Zgodnie z przepisami wewnętrznymi UJ zakup biletów musi odbywać się poprzez Biuro WhyNot Travel www.whynottravel.pl (tel.: +48 12 655 16 14, adres: ul. Malborska 56, 30-646 Kraków)

Zakup pokrywa wyjeżdżający, koszty są refundowane po powrocie !!!

 

Koordynatorką programu CEEPUS w Instytucie Studiów Europejskich jest dr Natasza Styczyńska.

Więcej informacji znajduje się również na stronie Polskiego Biura CEEPUS (https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-polscy/ceepus)