Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PWPM, vol. II, 2004

Strony redakcyjne i spis treści

 

Artykuły:

Piotr Stec, Pozycja prawna domu aukcyjnego

Jarosław R. Antoniuk, Ochrona znaków towarowych w Internecie w amerykańskim prawie federalnym

Patrycja Pogodzińska, Unijna zasada równego traktowania i swoboda przepływu pracowników w odniesieniu do sytuacji mniejszości seksualnych w zatrudnieniu

Bartłomiej Kurcz, Wybrane problemy procedury przedsądowej w postępowaniu przed ETS o naruszenie zobowiązań członkowskich

Paweł Czubik, Czynność legalizacyjna dokonywana przez konsula zaprzyjaźnionego państwa ("nación amiga") w praktyce i regulacjach prawnych państw Ameryki Łacińskiej

Marcin Marcinko, Kwestia terroryzmu w konflikcie rosyjsko-czeczeńskim a prawo międzynarodowe

 

Glosa:

Aleksandra Czekaj, Glosa do orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Baumbast i R.

 

Nota bibliograficzna:

Piotr Mostowik, Ius commune casebooks for the common law of Europe. Unjustified enrichmentstr