Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PWPM, vol. IV, 2006

Strony redakcyjne, spis treści

 

Artykuły:

Piotr Mostowik, Bezpodstawne wzbogacenie jako źródło zobowiązania - uwagi prawno porównawcze

Paweł Czubik, Trudności w dokonywaniu na terytorium niektórych państw czynności w formie wskazanej przez prawo polskie jako lex rei sitae

Rafał Piechota, Pozasądowe formy rozwiązywania sporów sportowych

Piotr Kostański, Postępowanie przed Komisją Europejską w sprawie notyfikowanej pomocy państwa

Katarzyna Gajda, Alternatywne metody rozwiązywania sporów - projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych

Wojciech Burek, Specjalny Trybunał dla Sierra Leone jako nowy etap w rozwoju międzynarodowego sądownictwa karnego

Atina Krajewska, Pojęcie godności w prawie europejskim i porządkach krajowych w kontekście rozwoju biomedycyny

Agnieszka Dzięgiel, Ochrona prawa do prywatności na podstawie artykułu 11 amerykańskiej konwencji praw człowieka

Piotr Szwedo, Rozstrzyganie sporów w ramach światowej organizacji handlu a prawa człowieka

Ireneusz C. Kamiński, Pierwsze skargi z Czeczeni przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Stasburgu

 

Glosa:

Mateusz Woźniak, Glosa do Wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia 29 marca 2005 roku w sprawie Sokołowski v. Polsce (skarga nr 75955/01)

 

Recenzja:

Michał Kowalski, Recenzja. Barbara Mikołajczyk: Osoby ubiegające się o status uchodźcy. ich prawa i standardy traktowania. Katowice 2004, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

 

Noty informacyjne:

Paweł Filipek, Nota Informacyjna. Institut De Droit International - sprawozdanie z krakowskiej sesji Instytutu (20-28 VIII 2005)