Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PWPM, vol. VI, 2008

Strony redakcyjne, spis treści

 

Artykuły:

Ewa Dąbrowska, Ireneusz C. Kamiński, Przestępstwo bluźnierstwa religijnego w angielskim common law

Mariusz Fras, Dominik Abłażewicz, Reżim prawny macierzyństwa zastępczego na tle porównawczym

Anna Kurowska, Implementacja dyrektywy o sprzedaży konsumenckiej do porządków prawnych wybranych państw członkowskich

Inga Kawka, Nowe technologie jako wyzwanie wspólnotowego prawa łączności elektronicznej

Adam Kucharski, Problematyka retroaktywności w prawie podatkowym Stanów Zjednoczonych Ameryki (zarys tematu)

 

Raport:

Paweł Czubik, Mateusz Woźniak, Interwencja Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie sposobu uregulowania trybu postępowania przed konsulem

 

Tekst źródłowy:

Przemysław Rybiński, Kamil Zeidler, Konwencja w sprawie ochrony archeologicznego, historycznego i artystycznego dziedzictwa narodów amerykańskich (Konwencja z San Salvador) z wprowadzeniem

 

Propter Memoriam:

Prof. Jan Białocerkiewicz (1945-2008)