Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PWPM, vol. VII, zeszyt 1, 2009

Strony redakcyjne, spis treści

 

Artykuły:

Jacek Górecki, Prawo rzeczowe i posiadanie w projekcie Ustawy o Prawie prywatnym międzynarodowy

Piotr Cybula, Kolizyjnoprawne problemy ochrony klienta w ustawie o usługach turystycznych w świetle Konwencji rzymskiej o prawie właściwym dla zobowiązań umownych

Ewa Kamarad, Pojęcie „zobowiązania umownego" w świetle Konwencji rzymskiej o prawie właściwym dla zobowiązań umownych

Emilia Wieczorek, Transgraniczna fuzja spółek w aspekcie kolizyjnoprawnym

Monika Niedźwiedź, Piotr Mostowik, Wspólnota Europejska jako strona umów międzynarodowych w dziedzinie prawa prywatnego międzynarodowego. Uwagi na tle opinii Trybunału Sprawiedliwości WE w sprawie 1/03

Mariusz Załucki, Ku jednolitemu prawu spadkowemu w Europie. Zielona Księga Komisji Wspólnot Europejskich o dziedziczeniu i testamentach

Paweł Czubik, Dokumenty z państw nieznanych w obrocie cywilnoprawny

Justyna Orlicka, Doświadczenia Komisji Europejskiej i Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w dziedzinie konkurencji w ubezpieczeniach w okresie poprzedzającym wprowadzenie wyłączeń grupowych dla tego sektora

 

Propter memoriam:

Profesor Eugeniusz Piontek (17 VI 1935 – 28 II 2009)