Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PWPM, vol. VII, zeszyt 2, 2009

Strony redakcyjne, spis treści

 

Artykuły:

Lech Garlicki, Słowo wstępne

Katarzyna Fuchs, Ireneusz C. Kamiński, Spór wokół publikacji karykatur Mahometa

Magdalena Jankowska-Gilberg, Zakres obowiązków pozytywnych państwa na tle aktualnego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Patrycja Pogodzińska, Metody interpretacji zasady równości przez trybunały europejskie i ich zastosowanie w sprawach dyskryminacji osób LGBT

Cezary Pogodziński, Prawo do środowiska naturalnego w orzecznictwie ETPCz – między uprawnieniem jednostki a interesem ogółu

Jelena Kondratiewa-Bryzik, Wykonanie wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Tysiąc przeciwko Polsce

Agnieszka Czubik, Prawo do prywatności w travaux preparatoires Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

Katarzyna Sękowska-Kozłowska, Kontrola implementacji Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (CEDAW)

Agnieszka Szpak, Ewolucja definicji tortur w orzecznictwie Międzynarodowego Trybunału Karnego ds. Zbrodni w Byłej Jugosławii

 

Omówienie wyroku ETPCz:

Matylda Pogorzelska, Całkowity zakaz tortur – orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Saadi v. Italy

 

Refleksja:

Paweł Czubik, Wspólnotowe „sankcje" wobec Białorusi z tytułu naruszenia praw człowieka w ramach mechanizmu GS

 

Sprawozdanie:

Aleksandra Gliszczyńska, Międzynarodowa konferencja Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Sixty Years Of The Universal Declaration Of Human Rights: Achievements and Challanges