Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PWPM, vol. XI, 2013

Strony redakcyjne, spis treści

 

Artykuły:

Ireneusz C. Kamiński, Islamska chusta i zasłony twarzy u kobiet w orzecznictwie europejskiego trybunału praw człowieka w Strasburgu

Marek Zieliński, Podstawy prawne udziału Unii Europejskiej w pracach innych organizacji międzynarodowych

Ewa Kamarad, Matrimonium per procura – uwagi na tle prawa materialnego i prawa kolizyjnego

Paweł Czubik, Dyplomatyczny wystawca klauzul apostille – rozwiązanie egzotycznych mikropaństw czy zapowiedź powszechnej praktyki?

Piotr Szwedo, Adwokatura francuska w dobie przemian

Wojciech Burek, Witold Klaus, Definiowanie dyskryminacji w prawie polskim w świetle prawa Unii Europejskiej oraz prawa międzynarodowego

Maciej Perkowski, Eliza Szadkowska, Umiędzynarodowienie organizacji pozarządowych we współczesnym prawie międzynarodowym

 

Refleksja w serii matematyka a prawo:

Agnieszka Czubik, „Cytatologia" – arytmetyczne metody oceny wpływu w nauce prawa

 

Raporty:

Klaudia Frowal-Dolata, Przyczyny unieważnienia małżeństwa w polskim prawie rodzinnym oraz w wybranych państwach UE

Daria Gęsicka, Projekt europejskiego kodeksu prawa autorskiego

Piotr Kosmaty, Wspólne Zespoły Śledcze