Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PWPM, vol. XII, 2014

Strony redakcyjne, spis treści i wstęp

 

Artykuły:

Ireneusz C. Kamiński, Ukraina w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Michał Balcerzak, Niezależność Europejskiego Trybunału Praw Człowieka a status jego sędziów

Tomasz Widłak, Perspektywy sądowej kontroli konstytucyjnej w prawie międzynarodowym

Wojciech Burek, Zmiana sposobu realizacji kompetencji prawotwórczych przez Światową Organizację Zdrowia

Anna Juryk, Dochodzenie alimentów za granicą w dobie częstych nowelizacji międzynarodowego prawa prywatnego i postępowania cywilnego

Michał Górski, Ochrona prawa do życia rodzinnego w nowej ustawie o cudzoziemcach

 

Refleksja w serii matematyka a prawo:

Paweł Czubik, Przyczyny wygaszenia preferencji historycznych GATT w przypadku uczestnictwa ich gwaranta w regionalnych porozumieniach handlowych – analiza matematyczna

 

Refleksja:

Jakub Michał Doliński, Khrystyna Potapenko, Refleksje nad tendencjami rozwojowymi ukraińskiego prawa autorskiego z polskiej perspektywy prawno porównawczej

 

Recenzje:

Marek Zieliński, Bernd Hecker: Europäisches Strafrecht ,wyd. 4, Wydawnictwo Springer, Berlin-Heidelberg 2012, ss. xlvi + 503

Przemysław Tacik, Michał Balcerzak: Odpowiedzialność państwa-strony Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Studium prawnomiędzynarodowe, Wydawnictwo TNOiK, Toruń 2013 (ss. 345)