Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PWPM, vol. XIV, 2016

Strony redakcyjne, spis treści, od redakcji

 

Artykuły:

Ireneusz C. Kamiński, Prawo do uzyskania informacji w Europejskiej konwencji praw człowieka – cicha strasburska rewolucja

Róża Karlikowska, Ochrona wzmocniona dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego – znaczenie, ograniczenia i perspektywy zastosowania

Paweł Czubik, Sporządzanie „cząstkowego protokołu dziedziczenia" przed konsulem – zapowiedź aktywizacji polskiej służby konsularnej w zakresie dokonywania czynności notarialnych?

Sava Janković, Prawo międzynarodowe a zmiany terytorialne. Kazus Krymu

Anna Wysocka-Bar, Jurysdykcja krajowa sądów polskich a kolizyjna jednolitość spadku

Edyta Figura-Góralczyk, Uznanie orzeczenia sądu austriackiego dotyczącego ustanowienia opiekuna dla osoby pełnoletniej – analiza przypadku

Łukasz Dawid Dąbrowski, Moc dowodowa zagranicznych dokumentów urzędowych. Wybrane zagadnienia procesowe

Dominik Wolski, Regulacje przyjmowane przez międzynarodowe organizacje sportowe a prawo krajowe

Magdalena Kumela-Romańska, Zgoda na pobyt tolerowany oraz zgoda na pobyt ze względów humanitarnych a formy ochrony publicznoprawnej w Polsce

 

Glosa:

Michał Kowalski, Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie C-472/13, Andre Lawrence Shepherd przeciwko Republice Federalnej Niemiec

 

Recenzje – dyskusja nt. Książki: Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa, Roman Kwiecień (red.), Lublin 2015:

Artur Kozłowski, Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa, Roman Kwiecień (red.), Lublin 2015 – recenzja

Jerzy Kranz, Kilka uwag na tle książki: Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa, Roman Kwiecień (red.), Lublin 2015

Przemysław Tacik, Dylematy suwerenności – recenzja ksiażki: państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa, Roman Kwiecień (red.), Lublin 2015

Roman Kwiecień, Podstawy i uwarunkowania systemowości prawa międzynarodowego (w odpowiedzi recenzentom)

 

Propter memoriam:

Ambasador Jakub Wołąsiewicz (1960–2016)