Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PWPM, vol. XVII, 2019

Strony redakcyjne, spis treści, od redakcji

Artykuły:

Łukasz KułagaPrawo państwa do regulacji a międzynarodowe prawo inwestycyjne. W kierunku zmiany paradygmatu

Anna WójcikEuropean Court of Human Rights, Freedom of Expression and Debating the Past and History

Przemysław TacikHabitual Deference? Strasbourg Standards of Judicial Independence and Challenges of the Present

Agnieszka Wedeł-Domaradzka, Uznanie w prawie krajowym stosunku prawnego rodzic-dziecko między dzieckiem urodzonym wskutek umowy o surogację za granicą a matką intencyjną (intended mother) – wnioski z opinii doradczej Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Marcin RojszczakThe ECTHR's Judgment in Case of Centrum för Rättvisa v. Sweden as a Leading Case for the Review of Domestic Regulations on Signals Surveillance

Zuzanna KulińskaEuropejski system nawigacji satelitarnej w świetle ochrony prawa do życia i prawa do prywatności

Paweł HocKrytyka normatywistycznego podejścia do teorii przestrzegania prawa międzynarodowego – uwagi na tle interdyscyplinarnej analizy prawa międzynarodowego

Patrycja SobolewskaThe Question of War Reparations in Polish-German Relations After World War II

Michał BalcerzakPerspektywy Artykułów Komisji Prawa Międzynarodowego ONZ o ochronie osób w przypadku katastrof (ILC Articles on the Protection of Persons in Case of Disasters)

Aneta KaźmierczykIssues of short -term rental in the light of UE and Member States regulations

Przemysław SiwiorOcena skutków regulacji jako narzędzie realizacji zasady proporcjonalności w prawie UE  

Mateusz DerdakZnaczenie reguł intertemporalnych dla systemu uznawania orzeczeń zagranicznych według Kodeksu postępowania cywilnego   

Paweł CzubikZamknięcie katalogu czynności notarialnych konsula przewidzianego w art. 28 ustawy prawo konsularne - błąd ustawodawcy krajowego

Andrzej Porębski„Donoszenie na Polskę” w dyskursie publicznym – analiza logiczna i prawna

Michał KowalskiPrawo narodów na Wydziale Prawa UJ po jego reaktywacji w 1945 rok

 

Głosy:

Bogumił Brzeziński, Agnieszka FranczakWymiana informacji podatkowych a ochrona praw podstawowych w sferze opodatkowania - wyrok TSUE w sprawie Berlioz (C-682/15)

Łukasz StępkowskiCase commentary: Judgment of the Court of Justice (Grand Chamber) of 5 March 2019 in C-349/17 Eesti Pagar AS v Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus and Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Piotr Mostowik, Edyta Figura-GóralczykOdmowa uznania polskiego orzeczenia z powodu obcego ordre public. Glosa do wyroku Niemieckiego Sądu Najwyższego (Bundesgerichtshof) z 19 VII 2018 (sygn. IX ZB 10/18)