Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista recenzentów

Lista recenzentów 2019-2020 (numery XVII-XVIII)

 • dr hab. Michał Balcerzak, prof. UMK (UMK, Toruń) 
 • dr Iga Bałos (KAAFM, Kraków)  
 • r.pr. Roman Bieda (Centrum Prawnych Problemów Techniki i Nowych Technologii, UO, Opole) 
 • dr Manuela Brillat (Plaider les droits de l’homme, Strasbourg)  
 • dr hab. Aleksander Cieśliński, prof. UWr  (UWr, Wroclaw) 
 • dr Piotr Chmiel (UW, Warszawa) 
 • dr hab. Paweł Czubik, prof. UEK (UEK, Kraków) 
 • dr Paweł Filipek (UEK, Kraków) 
 • prof. dr hab. Bogusława Gnela (UEK, Kraków) 
 • SSN Katarzyna Gonera (SN, Warszawa)  
 • dr hab. Marcin Grabowski (UJ, Kraków) 
 • dr hab. Łukasz Gruszczyński, prof. ALK (ALK, Warszawa) 
 • dr Łukasz Grzejdziak (UŁ, Łódź)  
 • dr Matthias Hartwig (Max Planck Institute for Comparative Public Law & International Law, Heidelberg) 
 • dr hab. Mariusz Jagielski, prof. US (US, Katowice) 
 • dr Julia Kapelanska-Pręgowska (UMK, Toruń) 
 • dr hab. Karol Karski, prof. UW (UW, Warszawa)  
 • dr Kaja Kowalczewska (UP w Krakowie) 
 • dr hab. Michał Kowalski (UJ, Kraków) 
 • dr Joanna Markiewicz-Stanny (UZ, Zielona Góra) 
 • dr hab. Elżbieta Morawska, prof., UKSW UKSW, Warszawa) 
 • dr hab. Piotr Mostowik, prof. UJ (UJ, Kraków)  
 • dr hab. Mateusz Pilich (UW, Warszawa)  
 • dr Piotr Sadowski (UMK, Toruń) 
 • dr hab. Przemysła Saganek, prof. INP PAN (PAN, Warszawa) 
 • dr hab. Tomasz Srogosz, prof. AFM (AFM, Kraków) 
 • dr hab. Mateusz Stępień, prof. UJ (UJ, Kraków) 
 • dr hab. Anna Śledzińska-Simon (UWr, Wrocław) 
 • dr hab. Marta Szuniewicz-Stępień, prof. AMW (AMW, Gdynia)  
 • dr Ilona Topa (UŚ, Katowice) 
 • dr hab. Monika Wałachowska, prof. UMK (UMK, Toruń)  
 • dr Agnieszka Wedeł-Domaradzka (UKW, Bydgoszcz)  
 • dr hab. Karolina Wierczyńska, prof. INP PAN (INP PAN, Warszawa) 
 • dr hab. Michał Wojewoda, prof. UŁ (UŁ, Łódź) 
 • dr Anna Wysocka-Bar (UJ, Kraków) 
 • dr Natalja Zitkevits (Banque Pictet & Cie SA, Geneva) 

Lista recenzentów 2018-2019 (numery XVI-XVII)

 • dr hab. Michał Balcerzak, prof. UMK (UMK, Toruń)
 • dr Iga Bałos (KAAFM, Kraków)
 • adw. Jacek Białas (Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa)
 • dr Manuela Brillat (Plaider les droits de l’homme, Strasbourg)
 • dr Jakub Czepek (UKSW, Warszawa)
 • dr Piotr Cybula (AWF, Kraków)
 • dr Agnieszka Czubik (UJ, Kraków)
 • dr hab. Paweł Czubik, prof. UEK (UEK, Kraków)
 • dr Paweł Filipek (UEK, Kraków)
 • prof. dr hab. Bogusława Gnela (UEK, Kraków)
 • SSN Katarzyna Gonera (SN, Warszawa)
 • dr hab. Łukasz Gruszczyński, prof. ALK (ALK, Warszawa)
 • dr hab. Patrycja Grzebyk (UW, Warszawa)
 • dr hab. Agnieszka Grzelak, prof. ALK (ALK, Warszawa)
 • dr Łukasz Grzejdziak (UŁ, Łódź)
 • dr Matthias Hartwig (Max Planck Institute for Comparative Public Law & Interna- tional Law, Heidelberg)
 • dr hab. Marcin Kałduński (UMK, Toruń)
 • dr hab. Ireneusz C. Kamiński, prof. INP PAN (PAN, Warszawa)
 • dr Piotr Łubiński (UP Kraków)
 • dr hab. Marcin Menkes, prof. SGH (SGH, Warszawa)
 • dr Aleksandra Mężykowska (INP PAN, Warszawa)
 • dr hab. Elżbieta Morawska (UKSW, Warszawa)
 • dr hab. Piotr Mostowik, prof. UJ (UJ, Kraków)
 • dr hab. Przemysław Saganek, prof. INP PAN (INP PAN)
 • dr hab. Mateusz Stępień, prof. UJ (UJ, Kraków)
 • dr Agnieszka Wedeł-Domaradzka (UKW, Bydgoszcz)
 • dr hab. Karolina Wierczyńska, prof. INP PAN (INP PAN, Warszawa) 
 • dr Anna Wysocka-Bar (UJ, Kraków) 

Lista recenzentów 2016-2017

 • dr hab. prof. UMK Michał Balcerzak (UMK)
 • dr Wojciech Burek (UJ)
 • dr hab. prof. UEK Paweł Czubik (UEK)
 • dr Paweł Filipek (UEK)
 • dr Andrzej Jakubowski (INP PAN)
 • dr Marcin Kałduński (UMK)
 • dr Ewa Kamarad (UJ)
 • dr hab. prof. INP PAN Ireneusz C. Kamiński (INP PAN)
 • dr Witold Klaus (INP PAN)
 • dr hab. Michał Kowalski (UJ)
 • dr hab. prof. UWr Bartłomiej Krzan (UWr)
 • dr hab. prof. UW Katarzyna Myszona-Kostrzewa (UW)
 • dr hab. prof. INP PAN Przemysław Saganek (INP PAN)
 • dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska (INP PAN)
 • dr Piotr Szwedo (UJ)
 • dr Przemysław Tacik (UJ)
 • dr hab. Piotr Tereszkiewicz (UJ)
 • dr Agnieszka Wedeł-Domaradzka (UKW)