Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O czasopiśmie

O czasopiśmie

Rocznik Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego (sugerowany skrót PWPM) ukazuje się od 2003 r. pod numerem ISSN: 1730-4504  i Ns.Rej.Pr: 170/09. W 2001 r. ukazał się numer specjalny Forum Europejskiego zatytułowany Europejska i okołoeuropejska przestrzeń prawna, który stanowił pierwowzór dla rocznika.

Od 2009 r. rocznik PWPM jest na listach czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Aktualnie rocznik posiada 40 pkt.

Rocznik PWPM – jedno z wiodących czasopism prawniczych w Polsce – jest dwujęzycznym (polski i angielski) recenzowanym czasopismem naukowym, wydawanym przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. PWPM publikuje nowatorskie, wcześniej niepublikowane badania i krytyczne analizy z zakresu prawa międzynarodowego, unijnego oraz porównawczego. Zakres zainteresowania PWPM dotyczy nie tylko prawa międzynarodowego publicznego, ale również obejmuje artykuły dotyczące prawa prywatnego międzynarodowego. / 

Czasopismo jest wydawane w wolnym dostępie: pełna zawartość poszczególnych numerów jest ogólnie dostępna. Wszystkie zaakceptowane teksty są publikowane na licencji Creative Commons - Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0. Nie ma pobieranych żadnych opłat (zarówno od autorów, jak i ich instytucji) związanych ze zgłoszeniem lub/i opublikowaniem tekstu. 

 

Komitet redakcyjny

dr Wojciech BUREK (w.burek@uj.edu.pl), Kraków – redaktor naczelny

Członkowie komitetu:

Rada Programowa

 • prof. Paweł CZUBIK, Kraków
 • prof. Sławomir DUDZIK, Kraków
 • prof. Petra FOUBERT, Hasselt
 • prof. Bogusława GNELA, Kraków
 • prof. Agnieszka GRZELAK, Warszawa
 • prof. Ireneusz C. KAMIŃSKI, Warszawa/Kraków
 • prof. Elżbieta KARSKA, Warszawa
 • prof. Karol KARSKI, Warszawa
 • prof. Aneta KAŹMIERCZYK, Kraków
 • prof. Michał KOWALSKI, Kraków
 • prof. Adam ŁAZOWSKI, London
 • prof. Barbara MIKOŁAJCZYK, Katowice
 • prof. Leszek MITRUS, Kraków
 • prof. Piotr MOSTOWIK, Kraków
 • prof. Katarzyna MYSZONA-KOSTRZEWA, Warszawa
 • prof. Dagmar RICHTER, Saarbrücken/Heidelberg
 • prof. Werner SCHOLTZ, Southampton – przewodniczący
 • prof. Maciej SZPUNAR, Katowice/Luksemburg

Kontakt:

Instytut Studiów Europejskich
ul. Reymonta 4 (p. 510)
30-059 Kraków
pwpm@uj.edu.pl
www.europeistyka.uj.edu.pl/wydawnictwa/pwpm

Indeksy i bazy:

Lista MNiSW/Lists of journals of the Ministry of Science and Higher Education in Poland (2021): 40 pkt
ICI Journals Master List: ICV (2021): 57,76
Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego/Jagiellonian University Repository

The Central European Journal of Social Sciences and Humanities – CEJSH

Projekt okładki:

dr Paweł FILIPEK

Korekta język polski:

Anna KUNZ

Korekta język angielski:

dr Aeddan SHAW
dr Karolina CZERSKA-SHAW

Copyright: Instytut Studiów Europejskich UJ

ISSN: 1730-4504

Ns-Rej. Pr: 170/09