Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Praca

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nabór na asystenta ds. badań w niepełnym wymiarze godzin - projekt REDIRECT

Nabór na asystenta ds. badań w niepełnym wymiarze godzin - projekt REDIRECT

Instytut Studiów Europejskich Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ zaprasza do składania aplikacji na stanowisko asystenta naukowego w niepełnym wymiarze czasu pracy.
Wybrany Kandydat/Kandydatka będą pracować przy realizacji projektu badawczego REDIRECT.

Aplikacje należy składać do 24 listopada 2023 roku.

Instytut Studiów Europejskich Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza do składania aplikacji na stanowisko asystenta naukowego w niepełnym wymiarze czasu pracy (10%), które rozpocznie się w styczniu 2024 r. i potrwa 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia).  
Wybrany Kandydat/Kandydatka będą pracować przy realizacji projektu badawczego REDIRECT. The REpresentative DIsconnect: diagnosis and strategies for RECTification. 
 

Projekt REDIRECT koncentruje się na badaniu obecnej transformacji systemów demokratycznych w Europie w celu lepszego zrozumienia zjawiska "przedstawicielskiego rozłączenia" (representative disconnect) – wielowymiarowego zjawiska regresji powiązania demos i kratos obejmującego komponenty instytucjonalne, behawioralne i afektywne. REDIRECT wychodzi od pomysłu, aby badać demokrację przedstawicielską w sposób kompleksowy, łącząc kilka istotnych wymiarów analizy, które pozwolą poradzić sobie z obecnymi problemami funkcjonowania demokracji. Planowana analiza z kolei pozwoli na formułowanie środków zaradczych, które zostaną uruchomione zarówno na poziomie instytucjonalnym (tj. zapewnienie przyszłości kluczowym "ciałom pośredniczącym" demokracji przedstawicielskiej, takim jak partie, przywódcy, instytucje parlamentarne), jak i na poziomie społeczeństwa obywatelskiego.

W ramach stanowiska asystenta badawczego w projekcie od pracownika oczekuje się wykonywani takich obowiązków jak zbieranie i opracowanie danych w zakresie funkcjonowania systemu demokratycznego Unii Europejskiej (we współpracy z kierowniczką projektu i osobą odpowiedzialną za badania); współpraca przy przygotowaniu raportów z badań (w języku angielskim); wsparcie przy przygotowywaniu publikacji projektowych oraz artykułów do wysoko punktowanych czasopism; zarządzanie bazami danych empirycznych; wkład w koordynację i zarządzanie projektem; komunikacja z lokalnymi i międzynarodowymi uczestnikami projektu.

Od kandydatów i kandydatek oczekujemy:

 • co najmniej tytuł licencjata w zakresie socjologii, nauk politycznych, stosunków międzynarodowych, studiów europejskich lub innych pokrewnych dziedzin wiedzy z zakresu metodologii badań społecznych oraz doświadczenia w badaniach społecznych, udokumentowanych np. w ścieżce studiów i aktywnościami dodatkowymi do ścieżki studiów (np. udział w projektach badawczych, działania Koła Naukowego itp.), a w tym zwłaszcza doświadczenia w przygotowaniu i prowadzeniu zogniskowanych wywiadów grupowych i/lub wywiadów indywidualnych;
 • umiejętności wykorzystywania narzędzi analitycznych (np. MAXQDA);
 • zainteresowania problematyką demokracji, funkcjonowania systemu Unii Europejskiej.
 • bardzo dobrej znajomość języka polskiego i języka angielskiego w mowie i w piśmie;
 • rzetelności, systematyczności, obowiązkowości, umiejętności pracy w zespole.

Wynagrodzenie jest zgodne z przepisami UJ. Planowana data rozpoczęcia pracy to styczeń 2024 r.

Dokumenty należy złożyć do 24 listopada 2023 roku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 • jednostronicowy list motywacyjny,
 • CV zawierające informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopia dyplomu magisterskiego,
 • oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy,
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ,
 • dwa listy polecające od osób znających dorobek naukowy Kandydata/Kandydatki,
 • kopie certyfikatu dobrej znajomości języka angielskiego (z wyłączeniem osób, dla których język angielski jest językiem ojczystym lub jeśli język wykładowy w trakcie edukacji akademickiej był językiem angielskim – proszę o przesłanie odpisu dyplomu ze wskazaniem języka wykładowego). Prosimy o dołączenie wyników stosownych testów potwierdzających znajomość innych języków do aplikacji.

Druki oświadczeń oraz wzór kwestionariusza osobowego można pobrać na stronie: https://cso.uj.edu.pl/konkursy

Dokumenty należy złożyć pocztą elektroniczną na adres redirect@uj.edu.pl, tytuł REDIRECT application documents (research assistance) lub przesyłką pocztową na adres Monika Nowak, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Studiów Europejskich, ul.  Władysława Reymonta 4, 30-059 Kraków z dopiskiem REDIRECT application documents (research assistance).
 
Oferty, które przejdą pozytywnie weryfikację formalną będą podlegać ocenie merytorycznej, podczas której może zostać przeprowadzona rozmowa rekrutacyjna (bezpośrednio lub za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej), po uprzednim uzgodnieniu terminu z Kandydatem /Kandydatką. 
 
Dodatkowe pytania na temat pozycji należy kierować do dr hab. Magdaleny Góry na adres e-mail: mm.gora@uj.edu.pl
Pliki do pobrania
pdf
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydata do pracy
pdf
Pełna treść ogłoszenia