Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Institute

Web Content Display Web Content Display

Assistant professor - Department of Society and Cultural Heritage of Europe

Dr Joanna Orzechowska-Wacławska

Contact:

Office hours: room 138, Thursday 8.15-9.45 (MS Teams after making an appointment by e-mail).

About:

Joanna Orzechowska-Wacławska, Ph.D. is a sociologist and economist. She earned her degree in economics from Cracow University of Economics (MA in 2005) and received her PhD in sociology from Jagiellonian University (2012). She won various scholarships and participated in many international exchange programmes, studying at Charles University in Prague (2002), Corvinus University in Budapest (2002), University of Navarra in Pamplona (2004) and Georgetown University in Washington (2005).

From 2006 onwards she has been teaching economics at the Institute of European Studies, Jagiellonian University. Her scientific interests lie at the intersection of economics and sociology. In her research she focuses on the problems of social consequences of economic changes, especially the influence of economic factors on the formation and development of national movements in Europe.

Zainteresowania i doświadczenia badawcze

nacjonalizm i tożsamość narodowa (Hiszpania i Polska), tożsamość europejska i integracja europejska, naród, nacjonalizm i patriotyzm w Polsce w kontekście współczesnych przemian społeczno-gospodarczych

Zagraniczne staże i stypendia

Dydaktyka

socjologia (naród, nacjonalizm i tożsamość, problematyka zmian społecznych w Europie, tożsamości europejskie, socjologia gospodarcza), ekonomia (gospodarka Europy Środkowej, międzynarodowe stosunki gospodarcze, wprowadzenie do ekonomii)

10 najważniejszych publikacji

J. Orzechowska-Wacławska, Naród, narodowość, nacjonalizm we współczesnej Europie. Baskijskie i katalońskie narracje tożsamościowe, „Politeja” 2017, nr 49, s. 49-70.

P. Kubicki, B. Gierat-Bieroń, J. Orzechowska-Wacławska, Efekt ESK. Jak konkurs na Europejską Stolicę Kultury 2016 zmienił polskie miasta, Nomos, Kraków 2017, ss. 309.

J. Orzechowska-Wacławska, Rewitalizacja po baskijsku. Kulturowy kod „efektu Guggenheima”, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica” 2015, nr 45, s. 109-125.

P. Kubicki, J. Orzechowska-Wacławska, „Pogranicza i transgranicza Polski. Polsko-czeskie i polsko-ukraińskie doświadczenia pograniczne po akcesji Polski do UE”, [w:] D. Niedźwiedzki (red.), Pamięć i integracja społeczna na pograniczach. Przypadek pogranicza polsko-niemieckiego i polsko-ukraińskiego, Nomos, Kraków 2015, s. 117-135.

J. Orzechowska-Wacławska, Baskijskie polityki miejskie: konstruowanie nowej symboliki i nowego oblicza Bilbao, „Politeja” 2014, nr 27, s. 209-227.

J. Orzechowska-Wacławska, Baskowie. Powstawanie współczesnego narodu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, ss. 265.

J. Orzechowska-Wacławska, ’Jestem Baskiem, gram w Athleticu!’ O zmieniających się sposobach definiowania przynależności narodowej, [w:] D. Niedźwiedzki (red.), Kultura, tożsamość i integracja europejska, Nomos, Kraków 2014, s. 162-182.

J. Orzechowska-Wacławska, Stare i nowe oblicze nacjonalizmu. Wnioski z badań nad baskijskim ruchem nacjonalistycznym, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica” 2013, nr 47, s. 73-86.

J. Orzechowska, European identity at a crossroads, „European Forum. Narrators and Narrations of Europe” 2008, Special Edition, vol. 1, Spring, Kraków, s. 11-29.