Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Institute

Web Content Display Web Content Display

Associate professor

dr hab. Kinga Anna Gajda

dr hab. Kinga Anna Gajda

Contact details

position: associate professor at the Department of Society and Cultural Heritage of Europe

Office hours: room 529.

Associate professor and lecturer at the Institute of European Studies, Jagiellonian University. Professor of cultural studies, doctor of literary studies. Her research interests include issues related to memory, heritage, and intercultural competencies. Has been a visiting scholar at Szwecja, Uppsala University (Sweden), Pázmány Péter Catholic University (Hungary); University of Pécs (Hungary), Universität Wien (Austria), Freie Universtät Berlin (Germany),  Universität Leipzig (Germany), Univerzita Komenského v Bratislave (Slovakia), Univerzita Palackeho v Olomouci (The Czech Republic), University Babes-Bolyai (Romania), The School of Advanced Social Studies (Slovenia), New Bulgarian University (Bulgaria), Masarykova univerzita (The Czech Republic). She completed an internship in, among others, European Center for Educational Resilience at the University of Malta, Radboud University Nijmegen, Faculty of Communication and Information Sciences and Pedagogical University in Kropywnyckie in Ukraine. She has also authored three books and more than 60 articles, and received the awards of the Rector of the Jagiellonian University and Dean of Faculty of International and Political Sciences. She coordinated a lot of research and educational projects. She is a member of the Scientific Council of the Krakow Youth Society for Science and Arts under the patronage of the Jagiellonian University, a research assistant at The International Center for Clinic Psychology and Psychotherapy and a member of the Committee on Culture and Media Management at the Polish Academy of Sciences. She is a member of the editorial team of The International Journal of Interdisciplinary Civic and Political Studies; The International Journal of Interdisciplinary Cultural Studies; The International Journal of Interdisciplinary Educational Studies and The International Journal of Interdisciplinary Social and Community Studies.

Kinga Anna Gajda CV

Web Content Display Web Content Display

B. Gierat-Bieroń, K.A. Gajda, J. Szulborska-Łukaszewicz, Samorządy miejskie wobec sektora kultury w czasach kryzysu pandemicznego, Wyd. Attyka, Kraków 2021, s. 220.  

K.A. Gajda, B. Gierat-Bieroń, Procesy transformacyjno-reorganizacyjne w sektorze kultury jako odpowiedź na kryzys pandemiczny COVID-19, [w:] A. Konior, O, Kosińska, A. Pluszyńska (red.). Badania w sektorze kultury. Przyszłość i zmiana, Wyd. Attyka, Kraków 2021, s. 153-186.

K.A. Gajda (red.) Humanistyczna psychodrama według Hansa Wernera Gessmanna, Periodyk Psychoterapeutycznego  Instytutu Bergerhausen, tom 5, Wydanie 2,  Aichach, Wydawnictwo Psychoterapeutycznego Instytutu Bergerhausen, 2021. 

K.A. Gajda, Sztuka jako postpamięciowa proteza pamiętania, [w:] Historia w przestrzeniach pamięci. Obozy - "miejsca po" – muzea, red. Tomasz Kranz, Państwowe Muzeum na Majdanku, Lublin 2021, ss. 403-424. 

K.A. Gajda, Nowe pokolenie, [w:] Małgorzata Kopka-Piątek, Iwona Reichardt, Czy kobiety uratują świat? Feministyczna polityka zagraniczna, Fundacja im. Heinricha Bölla w Warszawie, Warszawa 2020, ss. 69-83. 

K.A. Gajda, Social Responsibility High Teaching, [w:] International Perspectives on Policies, Practices&Pedagogies for Promoting Social Responsibility in Higher Education Innovations in Higher Education Teaching and Learning, red. Enakshi Sengupta, Patrick Blessinger, Craig Mahoney, Volume 32, Emerald Publishing Limited,Bingley 2020, ss. 53–65. 

K.A. Gajda, Eastern Europe's Orientalised, [in:] The Visegrad Four and the Western Balkans, ed. Adam BenceBalazs,ChristinaGriessler, Nomos, Baden-Baden 2020. 

J. Riding, K.A. Gajda, I. Reichardt, Geopolityka pamięci, „Przegląd polityczny”. Uwięzieni w XIX wieku,  nr 167, 2021, ss.165-168. 

K.A. Gajda, Bajka dla dzieci o wojnie i Holokauście, „Rana. Literatura – Doświadczenie – Tożsamość”, Dzieciństwo, nr 2(4), 2021, s. 1-24. 

K.A. Gajda, The journey of revisiting 1989, „New Eastern Europe”. Wither Democracy? And what lies ahead for our region, no1-2 (XLV)/2021, s. 169-176. REPRINT: https://www.eurozine.com/the-journey-of-revisiting-1989/?pdf 

K.A. Gajda, Post‑monumentalne miejsca pamięci jako aktywne narzędzia doświadczenia (post)holocaustowego i (post)pamięci, „Rana. Literatura – Doświadczenie – Tożsamość”, Pamięć, nr 2(2), 2020, s. 1-24. 

N. Dolgopolova, K.A. Gajda, A. Mekheda, H. Surkova, The power of Ukrainian youth, „New Eastern Europe”. UnderstandingValues in Uncertain Times, no 6 (XLIV)/ 2020, s. 121-126. 

K. A. Gajda, Glocalism and Its Implementation: The Case of Museum-Based Education, „The International Journal of Interdisciplinary Global Studies” 2020, no 3 (15), p. 29-42.

K. A. Gajda, A deltiology of memory, „New Eastern Europe” (The Kremlin’s hybrid war. The case of Georgia) 2020, no 4, p. 201-206.

K. A. Gajda, Post monumentalne miejsca pamięci jako aktywne narzędzia doświadczenia (post)holocaustowego i (post)pamięci, „Rana. Literatura – Doświadczenie – Tożsamość”  (podtytuł temtyczny “Pamięć”) 2020, nr 2(2), s. 1-22.

K. A. Gajda, Edukacyjna rola muzeum, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2019, s. 326.

K. A. Gajda, Social Responsibility High Teaching, [w:] E. Sengupta, P. Blessinger, C. Mahoney (eds.), International Perspectives on Policies, Practices&Pedagogies for Promoting Social Responsibility in Higher Education Innovations in Higher Education Teaching and Learningred, Emerald Publishing Limited, Vol. 32, Bingley 2020, p. 53–65.

K. A. Gajda, Eastern Europe's Orientalised, [in:] A. B.Balazs, Ch. Griessler  (eds.), The Visegrad Four and the Western Balkans, Nomos, Baden-Baden 2020, p. 63-82.

K. A. Gajda, Kulturowa pamięć. Polska i niemiecka pamięć o II wojnie światowej i Holocauście / Erinnerungskultur. Die polnische und die deutsche Erinnerungan den ZweitenWeltkrieg und den Holocaust [w:] E. Guziak (red.), Moc pamiętania. Polsko-niemieckie seminarium dla młodzieży niewidomej i niedowidzącej / KRAFT DES ERINNERNS. Eindeutsch-polnisches Seminar fürblinde und sehbehinderteJugendliche, Fundacja na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu (StiftungfürdieInternationaleJugendbegegnungsstätte in Oświęcim/Auschwitz), Oświęcim 2019, s. 19-37.

K. A. Gajda, Edukacja kulturalna jako element kształcenia wyższego/ Cultural Education as an Element of Higher Education, „Zeszyty artystyczne. Edukacja muzealna” 2019, nr 1(34), s. 80-88 oraz 182-190.

K. A. Gajda, Medea dzisiaj. Rozważania nad kategorią Innego, Księgarnia Akademicka, Kraków 2008, s. 336.

Reunify Project (finansowany przez Europe for Citizens), lider: Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego we Wrocławiu, partnerzy: Institut Fur Europaische Politik EV, Institut ori evripskou politiku Europeaum ZS, Euro Créative. Rijksuniversiteit Groningen (2020-09-01 - 2022-02-28). Wykonawca.

Grant badawczy POBHeritage w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. Tytuł projektu: „Uni-pamięć”. Poszerzanie europejskich przestrzeni aksjologicznych na przykładzie Znaku Dziedzictwa Europejskiego (ZDE) w Polsce, 2021-2022. Wykonawca.

Miejska „tarcza antykryzysowa” wobec środowisk artystyczno-kulturalnych. Efektywność, innowacja, solidarność. Badania porównawcze i ewaluacyjne. Rekomendacje. Grant badawczy SocietyNow! Program Strategiczny Inicjatywa Doskonałości w UJ, 2020. Wykonawca.

Understanding Identities and Regions – Perspectives on V4 and WB, Instytut Studiów Europejskich, Andrássy University Budapest). Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, 2017-2020. Członkini zespołu badawczego.

Kompetentni uczniowie, projekt Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu Europeistyki, POWR.03.01.00-00-C064/16, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, III Oś priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”, w programie Ścieżki Kopernika 2.0, 2016-2019. Koordynatorka.

Inter-Polit Leader, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, III Oś priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”, 2016-2020.  Koordynatorka.

Regionalna czy transregionalna edukacja kulturalna na przykładzie muzeów projekt realizowany w ramach programu Obserwatorium kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, 2015-2018.  Kierownik projektu.

Z powrotem do przyszłości - kształtujemy wspólną pamięć - polsko-ukraińskie projekt realizowany przez MDSM / IJBS International Youth Meeting Centre w Oświęcimiu oraz ISE UJ, finansowany ze środków MDSM, Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau oraz prywatnych (współkoordynacja:  Nathalie Tkachenko) – edycja 2017, 2018. Członkini zespołu badawczego.