Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Institute

Web Content Display Web Content Display

University professor, Head of the Department of Studies on Central Europe

Dr hab. Krzysztof Koźbiał, prof. UJ

Contact

Office hours: room 521.

Edukacja i kariera

• Dr hab. nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

• Adiunkt w Instytucie Europeistyki UJ

• Dr nauk humanistycznych w zakresie historii, Wydział Historyczny UJ

2016

2007

2006

 

Web Content Display Web Content Display

K. Koźbiał, Polityczne i społeczne konsekwencje zjednoczenia dla wschodnich krajów związkowych RFN. Próba bilansu 30 lat, „Przegląd Zachodni” 2020, nr 2, s. 125-142.

K. Koźbiał, Znaczenie eurosceptycyzmu na scenie politycznej Republiki Czeskiej. Uwarunkowania i konsekwencje, „Politeja” 2020, nr 3, s. 261-276.

K. Koźbiał, Alternatywa dla Niemiec – populistyczne ugrupowanie jako zagrożenia dla stabilności systemu politycznego Niemiec, [w:] H. Chałupczak, K. Marzęda-Młynarska, M. Pietraś, R. Suduł (red.), Zagrożenia bezpieczeństwa w procesach globalizacji, Zagrożenia polityczne, Wyd. UMCS, Lublin – Zamość 2020, s. 363-380.

K. Koźbiał, Direct democracy in the political system of the Czech Republic. Current status and prospects for the future, „Political Preferences” 2018, vol. 21, p. 17-27.

K. Koźbiał, Collective memory about the past and multiculturalism, [w:] Z. Mach (ed.), Local Community, Power and European Integration, Wyd. Peter Lang, Frankfurt/M 2017, p. 63-78.

K. Koźbiał, Women’s participation in political bodies at the central level in the Visegrad Group Countries. [w:] M. Musiał-Karg, E. Lesiewicz (eds.), Women’s role and their participations in public life of the Visegrad Countries, Wyd. UAM, Ústi nad Labem 2016, s. 49-58.

K. Koźbiał, Kryzys demokracji na wschodzie? Frekwencja wyborcza w nowych krajach związkowych RFN 25 lat po zjednoczeniu, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2016, nr 49, s. 138-153.

K. Koźbiał, Relations Vaduz - Bern and the Participation of Liechtenstein in the European Integration Process. Possible Scenarios for the Future, „Politické vedy” 2015, nr 4, Wydawnictwo Univerzita Mateja Bela, Banska Bystrica, p. 127-142.

K. Koźbiał, System polityczny Księstwa Liechtensteinu, Wydawnictwo UJ, Kraków 2013, s. 232.

K. Koźbiał, M. Góra (red.), Demokracja bezpośrednia. Szwajcarska demokracja modelem dla XXI wieku? Wyd. Semper, Warszawa 2011, s.  168.

Polska lokalna wobec integracji europejskiej - dekada doświadczeń, NCN (Opus), 2012-2015. Członek zespołu badawczego.

Polityka zagraniczna Liechtensteinu, Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Projekt prowadzony w archiwum w Vaduz i w Liechtensteinie – Institut w Bendern, 2011. Kierownik projektu.

Liechtenstein w XX wieku. Państwo – polityka – społeczeństwo, Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Projekt prowadzony w archiwum w Vaduz i w Liechtensteinie – Institut w Bendern, 2009. Kierownik projektu.

Mniejszość niemiecka i czeska na Ziemi Kłodzkiej w latach 1945-1960, SYLFF - The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Found, 2002–2003. Kierownik projektu.