Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Institute

Web Content Display Web Content Display

Assistant Professor - Katedra społeczeństwa i kulturowego dziedzictwa Europy

Dr Łucja Piekarska-Duraj

Contact

Office hours: room 606.

Web Content Display Web Content Display

Ł. Piekarska-Duraj, The Invisible Hand of Europe. The Museum as a civilizing tool. Peter Lang, Berlin-Warsaw 2020, p. 250.  

Ł. Piekarska-Duraj (with Krzysztof Kowalski and Barbara Törnquist-Plewa), Narrating Otherness in Poland and Sweden. European Heritage as a Discourse of Inclusion and Exclusion, Peter Lang, Berlin-Warsaw, 2019, p.  320.

Ł. Piekarska-Duraj (with Krzysztof Kowalski and Barbara Törnquist-Plewa) Diversity and Unity. How Heritage Becomes the Narrative for Europe’s Future,  „Politeja” 2018, nr 1 (thematic volume), p.  193.

Ł. Piekarska-Duraj, Democratization as an Aspect of Heritage Europeanization. The Museum Triangle [in:] K. Kowalski, B. Törnquist-Plewa (eds.), Europeanization of Heritage and Memories in Poland and Sweden, Jagiellonian University Press, Kraków 2016, p. 33-57. 

Ł. Piekarska-Duraj, J. Hajduk, P. Idziak, S. Wacięga, Local Museum in a global world. Practical Manual, available online (Lokalne Muzeum w globalnym świecie. Poradnik praktyczny), Małopolski Instytut Kultury, Kraków 2013, p.  159.

POPREBEL - Popular rebellion against modernity, Komisja Europejska, Horyzont 2020; 2019-2022. Członkini zespołu badawczego.

CHIC - Europejskie miasta w procesie kształtowania i przekazywania europejskiego dziedzictwa kulturowego, Komisja Europejska, Erasmus+; 2019-2021. Członkini zespołu badawczego.

2017-2019 Międzynarodowy projekt E-WORDS Europeans Win Ostracism. From Remembrance to a Dialogue Society, Komisja Europejska, Europa dla Obywateli, 2017-2019.

E-WORDS Europeans Win Ostracism. From Remembrance to a Dialogue Society, Komisja Europejska, Europa dla Obywateli, 2018. Członkini zespołu badawczego.

Europeizacja miejsc pamięci i konstruowanie wspólnego dziedzictwa europejskiego, NCN (Harmonia 4), Centre for European Studies, University of Lund; 2014-2019.  Główna wykonawczyni.

Duchowość Wadowic w kontekście przemian kultury ludowej realizowanym przy Muzeum Miejskim w Wadowicach, MKiDN, 2017 – 2019. Opiekun naukowy, wykonawca, trener w projekcie.