Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Institute

Web Content Display Web Content Display

Assistant Professor - Department of research on social change in Europe

dr Maciej Stępka

Contact

Office hours: room 531.

Edukacja i kariera

• Asystent z doktoratem, Instytut Europeistyki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

• Doktor nauk (dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: nauki o bezpieczeństwie, spec. stosunki międzynarodowe), Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, tytuł rozprawy doktorskiej: Migration and security in the European Union. A critical analysis of security discourses and narratives

• MSc in Political Science (specialization: Conflict Resolution and Governance), Uniwersytet Amsterdamski (Holandia), Graduate School of Social Sciences, tytuł pracy magisterskiej: Knowledge with muscle. Utilization of early warning analysis in the EU conflict prevention framework

• Magister (kierunek: europeistyka), Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Europeistyki, tytuł pracy magisterskiej: Multilateral conflict management: EU-UN coordination in the sub-Saharan theatre of operations

• Licencjat (kierunek: europeistyka), Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Europeistyki, tytuł pracy licencjackiej: Rola Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej w kształtowaniu międzynarodowego systemu bezpieczeństwa

od 2019

  

2019


   

2011


   

2009

   

2007

Web Content Display Web Content Display

M. Stępka, A. Mazurkiewicz, M. Zubek, Local Spoilers and Pathways to Reconciliation: the Polish Perspective on the Polish-Ukrainian Relations in the Borderlands, “Politickie Vedy”  2019, 22(4), p. 8-32.

M. Stępka, Humanitarian Securitization of the 2015 “Migration Crisis. Investigating Humanitarianism and Security in the EU Policy Frames on Operational Involvement in the Mediterranean, [w:] I. Sirkeci, E. de Freitas Castro, U. Sezgi Sozen (eds.)  Migration Policy in Crisis, Transnational Press, London 2018, p. 9-30.

M. Stępka, EU crisis management and conflict prevention: identifying institutional constrains for early warning analysis utilization, “Politeja” 2017, nr 4 (49), p. 127-142.

M. Stępka, Economic rationality and perceptions of the European integration: local Poland ten years of the accession, [in:] Z. Mach (ed.), Local community, power and European integration, Peter Lang Press, Frankfurt am Main 2017 p. 29-45.

M. Stępka, M. Zubek (eds.), Multidimensional security: essays on global threats and challenges, AT Wydawnictwo, Kraków 2016, p. 180.

M. Stępka, Security expertise utilization in the EU conflict prevention framework, [in:] M. Stępka, M. Zubek, Multidimensional security: essays on global threats and challenges, AT Wydawnictwo, Kraków 2016, p. 69-89.

M. Stępka, Parlament Europejski siódmej kadencji (2009-2014) wobec Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (WPBiO) UE, [w:] A. Kirpsza, P. Musiałek, D. Stolicki, Parlament Europejski VII Kadencji (2009-2014), AT Wydawnictwo, Kraków 2016, s. 415-431.

M. Stępka, Assessing risks: a critical perspective on conflict early warning systems, “Polityka i Społeczeństwo” 2016, nr 4 (14), s. 114-125.

M. Stępka, Konflikt ukryty’ a integracja europejska. Trudne relacje polsko-ukraińskie w perspektywie społeczności pogranicza, [w:] D. Niedźwiedzki (red.), Pamięć i integracja społeczna na pograniczach Przypadek pogranicza polsko-niemieckiego i polsko-ukraińskiego, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2015, s.136-158.

M. Stępka, Consolidating Europeanization. A Communication-development Perspective, “Politeja” 2015, nr 1 (33), p. 67-82. 

Rezyliencja (resilience) jako paradygmat bezpieczeństwa w czasach pandemii Covid-19. Przypadek Rzeczypospolitej Polskiej, SocietyNow! Program Strategiczny Inicjatywa Doskonałości UJ, 2020. Kierownik projektu

Organizacja przestrzeni w polskich strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców, MNiSW, 2018-2019. Członek zespołu badawczego.

Sekurytyzacja kryzysu imigracyjnego w Unii Europejskiej. Krytyczna analiza interakcji dyskursywnych i narracji bezpieczeństwa, NCN (Preludium), 2015-2018. Kierownik projektu.

Migracja i bezpieczeństwo w Unii Europejskiej. Krytyczna analiza dyskursów i narracji bezpieczeństwa, NCN (Etiuda), 2016-2017. Kierownik projektu.

Internal and external challenges to the European Union, Komisja Europejska (Erasmus+ Jean Monet Module), 2017-2020. Członek zespołu badawczego.

EURASIA – Revitalizing European Studies Across Asian Universities, Komisja Europejska, (Erasmus+ Capacity Building), 2017-2020. Członek zespołu badawczego.