Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Institute

Web Content Display Web Content Display

Assistant Professor

PhD Marcin Galent

PhD Marcin Galent

Contact details

position: Assistant Professor

Office hours: room 528, Monday 13:00-14:30.     

Sociologist, in 2005 completed doctoral studies at the Centre for European Studies of the Jagiellonian University.  Has also studied and done research at places including LSE, Oxford, Cambridge, Leuven, and Osaka. Mainly interested in heterodox interpretations of regional integrations and eurocritical strands in current social thought. Since 2020 he is the Chair of the Interdisciplinary Social Sciences Research Network and Editor-in-chief of the International Journal of Interdisciplinary Social Sciences Collection, USA. Since 2019 a member of the Advisory Board of the Global Studies Research Network, USA. Since 2016 a member of the Commission on Threats to Civilisation of the Polish Academy of Arts and Sciences in Krakow, Poland.

Web Content Display Web Content Display

M. Galent and R. Soborski, “Globalization Thirty Years on: Promises, Realities and Morals for the Future” [in:] International Journal of Interdisciplinary Global Studies 2020, Volume 15, Issue 4, pp. 1-12.

M. Galent, “W poszukiwaniu kulturowego spoiwa dla politycznej jedności” [in:] J. Kurczewska, Z. Mach (eds), Kultury narodowe i lokalne “w polityce” i “dla polityki”. Różne konteksty czasowe i przestrzenne, IFiS PAN: Warszawa 2019, pp. 203-230.

M. Galent, “Kryzys systemowy strefy euro w świetle traktatu z Maastricht i traktatu z Lizbony”, [in:] Politeja 2018, 54, pp. 191-213.

M. Galent, K. Czerska-Shaw, B. Gierat-Bieroń (eds), Visions and Revisions of Europe, Universitätsverlag Göttingen, Göttingen 2018, p. 165.

M. Galent, “Psychografia, emocje społeczne i nowe formy komunikacji politycznej” [in:] Zeszyty Prasoznawcze 2017, vol. 60, no 2 (230), pp. 265-281.

M. Galent, “Towards a New Understanding of the Borderlands in the European Union”, [in:] A. Szerląg, J. Pilarska, A. Urbanek (eds), Atomization or Integration? Transborder Aspects of Multipedagogy, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, 2016, pp. 31-49.

M. Galent, “Państwo narodowe, migracje i spójność społeczna w Unii Europejskiej”, [in:] K. Chaczko and K.M. Stanek (eds) Polityka społeczna w zmieniającej się rzeczywistości, Śląsk Wydawnictwo Naukowe, Katowice, 2016, pp. 30-56.

M. Galent, “W stronę konwergencji polityk integracyjnych w społeczeństwach wielokulturowych: przykład Francji i Wielkiej Brytanii”, [in:] A. Śliz and M.S. Szczepański (eds), Wielokulturowość: konflikt czy koegzystencja? IFiS PAN: Warszawa, 2011, pp. 137-158.

M. Galent, I. Goddeeris, D. Niedźwiedzki, Migration and Europeanisation. Changing identities and values of Polish pendulum migrants and their Belgian employers, Nomos, Kraków 2009, p. 195.

M. Galent, “Trust in the everyday life of guests and hosts: employers and employees in Belgium”, European Review, 2008, Vol. 16, No. 4 (A Journal of the Academia Europeana, Cambridge University Press: Cambridge), pp. 573-583.

Migracja i europeizacja. Budowanie tożsamości europejskiej w perspektywie instytucjonalnej i interakcyjnej, NCN (Opus), Institute of European Studies, 2013-2014. Principal investigator.

Polska lokalna wobec integracji europejskiej,  NCN (Opus), Institute of European Studies JU, 2012-2014. Member of the research team.

Reconstituting Democracy in Europe, RECON, University of Oslo, European Commission, 6th Framework Programme, 2007-2012. Member of the research team.

Migracja wahadłowa a procesy europeizacji. Przypadek polskich migrantów w Belgii, Polish Ministry of Science and Higher Education, Institute of Europen Studies JU and Research Unit: Modernity and Society 1800-2000, K.U. Leuven, Belgium, 2007-2008. Member of the research team.

Ethnological understandings of cultural diversity in Central European Urban Spaces, Hungarian Academy of Sciences, International Visegrad Fund, 2007-2008. Member of the research team.

Polska lokalna wobec integracji europejskiej, State Committee for Scientific Research, Centre for European Studies JU, 1999-2001. Member of the research team.

Integracja europejska w oczach Polaków, International Centre for Development of Democracy and Interfaculty Centre for European Studies, 1998. Member of the research team.