Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Institute

Web Content Display Web Content Display

University professor - Department of Society and Cultural Heritage of Europe

Dr hab. Paweł Kubicki, prof. UJ

Dr hab. Paweł Kubicki, prof. UJ

Contact

Office hours: room 524.

Edukacja i kariera

• Członek Rady Dyscypliny Nauki Socjologiczne

• Członek Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych

• Członek Rady Instytutu Europeistyki

• Pełnomocnik Dziekana WSMiP ds. jakości kształcenia

• Dr hab. w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie socjologia, Wydział Filozoficzny UJ

• Dr nauk humanistycznych w dyscyplinie socjologia, Wydział Filozoficzny UJ

• Studia doktoranckie w Instytucie Europeistyki UJ

• Mgr socjologii, Instytut Socjologii, Wydział Filozoficzny UJ

 

 

 

 

2017

2005

2000-2005

1999

Web Content Display Web Content Display

P. Kubicki, Ruchy miejskie w Polsce, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2020, s. 257.

P. Kubicki, Inventing Urbanity: Urban Movements in Poland, “Society Register” 2020, no 4(4), p. 87-104.

P. Kubicki, B. Gierat-Bieroń, J. Orzechowska Wacławska, The European Capital of Culture 2016 effect: how the ECOC competition changed Polish cities, Peter Lang, Berlin-Warszawa 2020, p. 222.

P. Kubicki, The City and Narrating Otherness. Polish Cities and the Process of Europeanization, [in:] Kowalski K., Piekarska-Duraj Ł., Törnquist-Plewa B., (eds.), Narrating Otherness in Poland and Sweden. European Heritage as a Discourse of Inclusion and Exclusion, Peter Lang, New York–Oxford–Warszawa–Wien 2019, p. 29-46.

P. Kubicki, Gierat-Bieroń, J. Orzechowska Wacławska, (2017), Efekt ESK. Jak konkurs na Europejską Stolicę Kultury zmienił polskie miasta, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2017, s. 312.

P. Kubicki, Social Memory in Local Poland Following Accession to the European Union (in:) Z. Mach (ed.), Local Community Power and European Integration, Peter Lang, Frankfurt am Main 2017, p. 9-27.

P. Kubicki, Wynajdywanie miejskości. Polska kwestia miejska z perspektywy długiego trwania, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2017, s. 376.

P. Kubicki, Polskie ruchy miejskie: polityczne czy kulturowe? “Przegląd Socjologiczny” 2016, tom 2, s. 65-79

P. Kubicki, Nowi mieszczanie – nowi aktorzy na miejskiej scenie, “Przegląd Socjologiczny” 2011, tom LX/2-3, s. 135-161.

P. Kubicki, Miasto w sieci znaczeń. Kraków i jego tożsamości, Księgarnia Akademicka, Kraków 2010, s. 198.

Shaping of the European citizenship in the post–totalitarian societies. Reflections after 15 years of EU enlargement,  Komisja Europejska, Europa dla Obywateli; 2019-2021. Członek zespołu badawczego.

European cities in the process of constructing and transmitting of the European cultural heritage: International curriculum for undergraduate and master students, Komisja Europejska, Erasmus+; 2018-2021. Członek zespołu badawczego.   

Miejskie ruchy społeczne w Polsce, NCN (Miniatura 1); 2017-2018. Kierownik projektu.  

Europeizacja miejsc pamięci i konstruowanie wspólnego dziedzictwa europejskiego, NCN (Harmonia 4, HS6), ISE UJ z Centre for European Studies, University of Lund; 2013-2019. Członek zespołu badawczego.

RECON Reconstituting Democracy in Europe, Komisja Europejska, 6. Program Ramowy; 2007-2011. Koordynator zespołów badawczych.