Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Institute

Web Content Display Web Content Display

Assistant Professor in the Department of European Philosophy

Dr Wojciech Burek

Dr Wojciech Burek

Assistant professor at the Institute of European Studies, Faculty of International and Political Studies, Jagiellonian University (JU). Graduated from the Faculty of Law and Administration (FLA) of JU (2004); also studied at the Institute of Sociology of JU (2000-2005). Received his PhD in law from FLA JU in 2008. Awarded the Prof. Stanisław Kutrzeba Prize on the Protection of Human Rights in Europe for a one-year-long research stay at the Institute for Comparative Public Law and International Law in Heidelberg, Germany (2007-2008). Also a recipient of the Polish Ministry of Science and Higher Education Scholarship for Outstanding Young Researchers (2014-2017). Humboldt Fellow at the MenschenRechtsZentrum, Faculty of Law, University of Potsdam, Germany (2021-2023).

Editor-in-Chief of the law journal PWPM – Review of International, European and Comparative Law. Major areas of interest and research: human rights law, anti-discrimination law, law of treaties, diplomatic and consular law.

Web Content Display Web Content Display

W. Burek, Article 72, Articles 78-79 [w:] S. De Vido, M. Frulli (red.), Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence. A Commentary on the Istanbul Convention, Edward Elgar 2023, [s. 780-787, 830-845], in publication. 

W. Burek, Treaty flexibility unilaterally boosted: Reservations to European Social Charters, Netherlands Quarterly of Human Rights, Vol. 41, Issue 1, March 2023, Sage [s. 35-52]
Full-text

W. Burek, Reservations to the Istanbul Convention and the Role of GREVIO: A Call for New Approach, Human Rights Law Review, Vol. 22, Issue 4, December 2022, OUP [pp. 18]
Full-text

W. Burek, Pochodzenie rasowe lub etniczne [w:] J. Maliszewska-Nienartowicz (red.), System praw Unii Europejskiej. Tom 6: Prawo antydyskryminacyjne, Warszawa 2020, s. 317-340.

W. Burek, Reservations and Declarations under the Istanbul Convention [w:] J. Niemi, L. Peroni, V. Stoyanova (eds.), International Law and Violence Against Women: Europe and the Istanbul Convention, Routledge 2020, s. 277-295.  

W. Burek, Conformity of the Act on the Polish Card with international law from the perspective of the Constitutional Court of Belarus, “Polish Yearbook of International Law” 2019, Vol. XXXIX, s. 187-207. 

W. Burek, Zakres podmiotowy ustawy o Karcie Polaka, "Państwo i Prawo” 2019, nr 10, s. 23-40.

W. Burek, Family reunification regulations and women – the perspective of international law, “Polish Yearbook of International Law” 2016, Vol. XXXVI, s. 83-108. 

W. Burek, Prawa niederogowalne a zagadnienie hierarchii praw człowieka – perspektywa prawnomiędzynarodowa, “Przegląd Sejmowy” 2015, nr 4, s. 55-66. 

W. Burek, P. Czubik (red.), Polskie prawo konsularne w okresie zmian, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2015, s. 215.

P. Czubik, W. Burek (red.), Wybrane zagadnienia współczesnego prawa konsularnego (z perspektywy prawa i praktyki międzynarodowej oraz polskiej), Instytut Multimedialny, Kraków 2014, s. 307.

W. Burek, Zastrzeżenia i deklaracja interpretacyjna zgłoszone przez Polskę przy podpisywaniu Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej – w świetle prawa międzynarodowego, “Europejski Przegląd Sądowy” 2014, nr 11, s. 4-13.

W. Burek, Zastrzeżenia do traktatów z dziedziny ochrony praw człowieka, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2012, s. 378.

Umowa dwustronna jako źródło międzynarodowego prawa konsularnego, NCN, 2018-2022. Project Leader.