Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Institute

Web Content Display Web Content Display

Assistant Professor

PhD Wojciech Burek

PhD Wojciech Burek

Contact details

position: Assistant Professor

Office hours: room 510.

Assistant professor at the Institute of European Studies, Faculty of International and Political Studies, Jagiellonian University (JU). Graduated from the Faculty of Law and Administration (FLA) of JU (2004); also studied at the Institute of Sociology of JU (2000-2005). Received his PhD in law from FLA JU in 2008. Awarded the Prof. Stanisław Kutrzeba Prize on the Protection of Human Rights in Europe for a one-year-long research stay at the Institute for Comparative Public Law and International Law in Heidelberg, Germany (2007-2008). Also a recipient of the Polish Ministry of Science and Higher Education Scholarship for Outstanding Young Researchers (2014-2017). Editor-in-Chief of the law journal PWPM – Review of International, European and Comparative Law. Major areas of interest and research: human rights law, anti-discrimination law, law of treaties, diplomatic and consular law.

Web Content Display Web Content Display

W. Burek, “Conformity of the Act on the Polish Card with international law from the perspective of the Constitutional Court of Belarus”, Polish Yearbook of International Law 2019, Vol. XXXIX, pp. 187-207. 

W. Burek, “Pochodzenie rasowe lub etniczne” [in:] J. Maliszewska-Nienartowicz (ed.), System praw Unii Europejskiej. Tom 6: Prawo antydyskryminacyjne, Warszawa 2020, pp. 317-340.

W. Burek, “Reservations and Declarations under the Istanbul Convention [in:] J. Niemi, L. Peroni, V. Stoyanova (eds), International Law and Violence Against Women: Europe and the Istanbul Convention, Routledge 2020, pp. 277-295.  

W. Burek, “Zakres podmiotowy ustawy o Karcie Polaka”, Państwo i Prawo 2019, no 10, pp. 23-40.

W. Burek, “Family reunification regulations and women – the perspective of international law”, Polish Yearbook of International Law 2016, Vol. XXXVI, pp.  83-108. 

W. Burek, “Prawa niederogowalne a zagadnienie hierarchii praw człowieka – perspektywa prawnomiędzynarodowa”, Przegląd Sejmowy 2015, no 4, pp. 55-66. 

W. Burek, P. Czubik (eds), Polskie prawo konsularne w okresie zmian, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2015, p. 215.

P. Czubik, W. Burek (eds), Wybrane zagadnienia współczesnego prawa konsularnego (z perspektywy prawa i praktyki międzynarodowej oraz polskiej, Instytut Multimedialny, Kraków 2014, p. 307. 

W. Burek, “Zastrzeżenia i deklaracja interpretacyjna zgłoszone przez Polskę przy podpisywaniu Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej – w świetle prawa międzynarodowego, “Europejski Przegląd Sądowy 2014, no 11, pp. 4-13. 

W. Burek, Zastrzeżenia do traktatów z dziedziny ochrony praw człowieka, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2012, p. 378. 

Umowa dwustronna jako źródło międzynarodowego prawa konsularnego, NCN, 2018-2022. Project Leader.