Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O nas

Nasz Instytut

Instytut Studiów Europejskich Uniwersytetu Jagiellońskiego jest jednym z najprężniejszych ośrodków naukowo-badawczych w Polsce zajmujących się problematyką europejską. Jest częścią Wydziału Studiów Politycznych i Międzynarodowych (WSMIP) Uniwersytetu Jagiellońskiego – najstarszej i jednej z najlepszych uczelni w Polsce. W 2019 r. Instytut był najwyżej punktowaną jednostką WSPiM w zakresie realizacji projektów badawczych. 

Nasza pozycja w świecie nauki i edukacji

Nasza wysoko wykwalifikowana kadra naukowa (44 pracowników naukowo-dydaktycznych) prezentuje interdyscyplinarne podejście do badań i dynamicznie włącza się w procesy europeizacji i internacjonalizacji nauki. Zespół Instytutu Studiów Europejskich tworzą doświadczeni badacze, często autorytety w prezentowanej przez siebie dziedzinie, autorzy znaczących publikacji europeistycznych (w j. polskim i w j. angielskim) oraz stypendyści prestiżowych programów badawczych. Dzięki wieloletniej międzynarodowej współpracy naszej kadry, Instytut prowadził i prowadzi rekordową ilość europejskich i krajowych grantów badawczych, edukacyjnych i szkoleniowych (ponad 90 projektów), w tym najważniejsze z nich to finansowane przez Komisję Europejską: Horyzont 2020, Jean Monnet Networks, Erasmus Mundus. Nasi pracownicy administracyjni specjalizują się w zarządzaniu międzynarodowymi projektami badawczymi i edukacyjnymi. 

Nasze studia: interdyscyplinarne, europejskie, międzynarodowe

Instytut Studiów Europejskich posiada bogatą ofertę edukacyjną. Rocznie studiuje u nas ok. 500 studentów. Przyjmujemy blisko 100 studentów Erasmusa, od nas na programy Erasmusa do innych krajów Europy wyjeżdża rocznie ok. 60 studentówOprócz studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunku Studia Europejskie oraz studiów podyplomowych „Dyplomacja kulturalna”, proponujemy najszerszą na Uniwersytecie Jagiellońskim ofertę studiów anglojęzycznych.

Na studiach I stopnia oferujemy 3 specjalności: Analityk zjawisk i procesów, Ekspert organizacji społecznych oraz Niemcoznawstwo.

Na studiach II stopnia studenci mogą wybrać następujące specjalności: Ekspert zjawisk i procesów, Ekspert organizacji społecznych oraz Ekspert dyplomacji publicznej i kulturalnej.

W ramach studiów anglojęzycznych oferujemy studia BA in European Studies: Politics and Society in a Global Context oraz 6 specjalności w ramach studiów MA in European Studies, w tym m. in. Central and European Studies, Europeanisation and Governance in CEE. 

Prowadzimy studia pozwalające studentom na uzyskanie podwójnych/wspólnych dyplomów renomowanych uniwersytetów europejskich:

  • Erasmus Mundus International Master in Central & East European, Russian & Eurasian Studies; 
  • Erasmus Mundus Joint Master Degree in European Politics and Society: Vaclav Havel Joint Master Programme;
  • Erasmus Mundus Euroculture: Society, Politics and Culture in a Global Context.

Prowadzimy programy edukacyjne wraz z uniwersytetem w Padwie, Strasbourgu, Porto, University College London oraz Kobe. Prowadzimy także w Instytucie dwa program doktorskie w ramach Marie Skłodowska-Curie Actions: Innovative Training Network.

Absolwenci przygotowani do pracy w świecie relacji międzynarodowych

Nasi absolwenci zdobywają prace w renomowanych europejskich instytucjach i organizacjach międzynarodowych, odbywają staże zagraniczne, wchodzą w szeregi administracji publicznej, zostają dyplomatami i działaczami organizacji społecznych, sektora kultury, pracują w międzynarodowych korporacjach. To nowocześnie wykształceni fachowcy, swobodnie poruszający się w środowisku międzynarodowym.