Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

zdjęcie siedziby Instytutu Studiów Europejskich

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

siedziba Instytutu Studiów Europejskich

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nasz Instytut

Instytut Studiów Europejskich Uniwersytetu Jagiellońskiego jest jednym z najprężniejszych ośrodków naukowo-badawczych w Polsce zajmujących się problematyką europejską. Jest częścią Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych (WSMiP) Uniwersytetu Jagiellońskiego – najstarszej i jednej z najlepszych uczelni w Polsce. W 2019 r. Instytut był najwyżej punktowaną jednostką WSMiP w zakresie realizacji projektów badawczych. 

Nasza pozycja w świecie nauki i edukacji

Nasza wysoko wykwalifikowana kadra naukowa (44 pracowników naukowo-dydaktycznych) prezentuje interdyscyplinarne podejście do badań i dynamicznie włącza się w procesy europeizacji i internacjonalizacji nauki. Zespół Instytutu Studiów Europejskich tworzą doświadczeni badacze, często autorytety w prezentowanej przez siebie dziedzinie, autorzy znaczących publikacji europeistycznych (w j. polskim i w j. angielskim) oraz stypendyści prestiżowych programów badawczych. Dzięki wieloletniej międzynarodowej współpracy naszej kadry, Instytut prowadził i prowadzi rekordową ilość europejskich i krajowych grantów badawczych, edukacyjnych i szkoleniowych (ponad 90 projektów), w tym najważniejsze z nich to finansowane przez Komisję Europejską: Horyzont 2020, Jean Monnet Networks, Erasmus Mundus. Nasi pracownicy administracyjni specjalizują się w zarządzaniu międzynarodowymi projektami badawczymi i edukacyjnymi. 

Nasze studia: interdyscyplinarne, europejskie, międzynarodowe

Instytut Studiów Europejskich posiada bogatą ofertę edukacyjną. Rocznie studiuje u nas ok. 500 studentów. Przyjmujemy blisko 100 studentów Erasmusa, od nas na programy Erasmusa do innych krajów Europy wyjeżdża rocznie ok. 60 studentówOprócz studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunku Studia Europejskie oraz studiów podyplomowych „Dyplomacja kulturalna”, proponujemy najszerszą na Uniwersytecie Jagiellońskim ofertę studiów anglojęzycznych.

Na studiach I stopnia oferujemy 3 specjalności: Analityk zjawisk i procesów, Ekspert organizacji społecznych oraz Niemcoznawstwo.

Na studiach II stopnia studenci mogą wybrać następujące specjalności: Ekspert zjawisk i procesów, Ekspert organizacji społecznych oraz Ekspert dyplomacji publicznej i kulturalnej.

W ramach studiów anglojęzycznych oferujemy studia BA in European Studies: Politics and Society in a Global Context oraz 6 specjalności w ramach studiów MA in European Studies, w tym m. in. Central and European Studies, Europeanisation and Governance in CEE. 

Prowadzimy studia pozwalające studentom na uzyskanie podwójnych/wspólnych dyplomów renomowanych uniwersytetów europejskich:

  • Erasmus Mundus International Master in Central & East European, Russian & Eurasian Studies; 
  • Erasmus Mundus Joint Master Degree in European Politics and Society: Vaclav Havel Joint Master Programme;
  • Erasmus Mundus Euroculture: Society, Politics and Culture in a Global Context.

Prowadzimy programy edukacyjne wraz z uniwersytetem w Padwie, Strasbourgu, Porto, University College London oraz Kobe. Prowadzimy także w Instytucie dwa program doktorskie w ramach Marie Skłodowska-Curie Actions: Innovative Training Network.

Absolwenci przygotowani do pracy w świecie relacji międzynarodowych

Nasi absolwenci zdobywają prace w renomowanych europejskich instytucjach i organizacjach międzynarodowych, odbywają staże zagraniczne, wchodzą w szeregi administracji publicznej, zostają dyplomatami i działaczami organizacji społecznych, sektora kultury, pracują w międzynarodowych korporacjach. To nowocześnie wykształceni fachowcy, swobodnie poruszający się w środowisku międzynarodowym.